”Borde vara brottsligt att skylla på personal”

Gustavsgården. FOTO: JENNY FREJING (ARKIV)
Debatt Publicerad 07:51, 25 oktober 2019

"Att ge sig på enskilda medarbetare på kommunens hemsida och därmed i media, borde vara brottsligt."
Det skriver fackförbundet Kommunal med anledning av artikeln ”Ansvarig politiker kritiserar personalen” i veckans NVP.

 

Även följande lokala förbund stödjer Kommunals uttalande: Vision, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Jusek, Akademikerförbundet SSR, Saco och Sveriges Arkitekter.

Ännu en gång skyller arbetsledningen och kommunen på enskilda individer gällande incidenter på Gustavsgården. Istället för att kommunen tar sitt fulla ansvar för att inte ha klarat av att ge rätt förutsättningar för personal att kunna sköta sitt arbete.
Att ge sig på enskilda medarbetare på kommunens hemsida och därmed i media, borde vara brottsligt och helt utanför kommunens policy vid allvarliga händelser.

Kommunen beskriver att tre personer ”aktivt har valt att missköta sitt arbete”.
Egna värderingar läggs ut för allmänt beskådande utan att veta bakomliggande grunder och -innan komplett utredning är klar. Kommunen skyller ifrån sig sitt ansvar istället för att säkerställa att det finns en tillräckligt god arbetsmiljö för att personalen ska klara de alltmer tidspressade och svårare uppdragen.
Personer får läsa om sig själva och om vilka eftergifter som de har att vänta, innan de själva har fått information av arbetsgivaren och innan utredning är klar, det anser vi vara ett felaktigt och helt oacceptabelt handlande från kommunledningen.

Det är svårt att försvara att felaktigheter görs men en hårt pressad och stressad personal med periodvis frånvarande arbetsledning, gör misstag och glömmer, det kan vem som helst förstå. Det bör inte uttryckas som om att man aktivt valt att missköta sitt arbete.
Det finns nu kompetent personal som drabbats hårt med psykiskt ohälsa till följd, dels av incidenten och dels av behandlingen av sin arbetsgivare. Särskilt när vissa problem är påtalade för chefer men inte blivit åtgärdade.

Kommunen har inte råd att kasta bort kompetent personal men med detta uttalande kommer det inte att underlätta rekryteringen av ny personal och inte heller att kunna behålla nuvarande om det är denna metod om uthängning som ska utövas i kommunen.
Det krävs kunskap, tydlighet och ett närvarande ledarskap för att ta tag i problemen. De inblandade borde ges en chans att arbeta, utreda och lösa de svårigheter som finns i lugn och ro.
Det behövs en närvarande och stödjande arbetsledning med rätt bemanning som tillsammans kan skapa arbetsro någon gång!
Det är inte hållbart att byta ut fler nu, lagret håller på att ta slut.

Kommunal sektion Öst, team Värmdö Gustavsberg 22 oktober 2019