M: "Bilen behövs även i framtiden"

FOTO: NADIA ENEDAHL
Debatt Publicerad 14:29, 27 december 2020

• "Det är utsläppen som ska bekämpas – inte bilen", skriver M-kommunalråden Cathrin Bergenstråhle och Mats Gerdau i en debattartikel

Hur ska vi se på bilen när Nacka växer?

Vi moderater vill underlätta för en vardag utan arbetspendling med bil. Därför satsar vi på tunnelbana, tvärbana, upprustning av Saltsjöbanan, utbyggd busstrafik och nya cykelbanor.

Trots detta är vi övertygade om att bilen har en given plats i framtiden. Därför kräver vi att nya flerbostadshus förses med parkeringsplatser. Hur många platser det ska byggas beror på hur centralt läget är, om det finns bra kollektivtrafik i närheten och hur stora bostäderna är. En stor familjelägenhet kräver förstås mer parkering än en liten studentbostad.

Inställningen till bilen tydliggör en politisk skiljelinje. Miljöpartiet i Nacka föreslår att man i ett nytt bostadskvarter i centrala Nacka, projektet Elverkshuset, inte ska ha några parkeringsplatser alls för 550–600 nya lägenheter. Det är en orealistisk politik som skulle skapa stora problem. Att som miljöpartiet hänvisa till en framtida ”marknad” är ogenomtänkt, eftersom p-platserna ska byggas i källarvåningarna och det låter sig inte göras efter det att själva huset är byggt. Vi ser positivt på fristående p-hus, men att sådana byggs av ”marknaden” kan vi inte räkna med.

För Elverkshuset är kommunens krav på antalet parkeringsplatser väldigt lågt. Det blir knappt 250 p-platser på 550–600 lägenheter. Det låga parkeringstalet motiveras av det centrala läget med närhet till service, bussar och kommande t-bana. Vi hoppas att många av de nyinflyttade ska åka kollektivt eller cykla till skola och arbeten, men många kommer ändå att behöva bil ibland – för att åka till landet, storhandla och skjutsa barn till ridning eller fotbollscuper.

Vi moderater tror på en framtid där bilen är ren och utsläppen försumbara. Till skillnad från miljöpartiet ser vi bilen som en positiv frihetssymbol som många behöver och som underlättar människors liv. Det är utsläppen som ska bekämpas och inte bilen.

Cathrin Bergenstråhle, M
Mats Gerdau, M.


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x