"Dialog behövs om hur förskoleplanering kan bli bättre"

Sam Assadi, S, och Amie Kronblad, L. FOTO: SOCIALDEMOKRATERNA, MOSTPHOTOS, LIBERALERNA
Debatt Publicerad 12:03, 16 mars 2023

• Värmdösamarbetet svarar signaturen Förkrossad mamma om förskoleköerna: ”Systemet har brister”

Svar på insändaren ”Hur kan systemet vara så förlegat” från signaturen Förkrossad mamma.

Alla medborgare ska känna sig väl bemötta av kommunen. Därför har vi till utbildningskontoret vidareförmedlat dina upplevelser av samtalet med handläggare. 

För oss i Värmdösamarbetet är det viktigt att öka kvaliteten och likvärdigheten i förskolan och vi har därför sjösatt flera initiativ via budgeten för 2023. Förändring tar dock tid. Vår utgångspunkt är att utvecklingen framåt ska ske genom möten och dialog mellan vårdnadshavare, verksamheternas ansvariga och oss politiker. 

När det gäller kösystemet delar vi bilden av att systemet har brister. Vi behöver till exempel upprätta en transparent digital förskolekö, samt förbättra förutsättningarna för föräldrar att kunna stå i kö innan en flytt till Värmdö. 

Vi förstår även föräldrars önskan att ha så nära som möjligt till förskolan. Därför erbjuds barn i första hand en förskola i närområdet, under förutsättning att det finns en plats. 

Huvudproblemet är att vi i dagsläget saknar förskoleplatser i Gustavsberg. Delvis beror detta på att Värmdö tidigare haft en stor inflyttning, vilket varit en stor utmaning. Därtill har kommunens planeringsförmåga tidigare varit otillräcklig. Att vända denna utveckling är en av de viktiga frågorna som vi Värmdösamarbetet tar tag i och hoppas åtgärda. 

Värmdösamarbetet ambition är att Värmdö ska vara en ledande skolkommun. Därför är vi alltid beredda att både lyssna in och föra en dialog om hur vi tillsammans kan förbättra Värmdös skolor och förskolor. 

Sam Assadi, S, ordförande i förskolenämnden
Amie Kronblad, L, vice ordförande i förskolenämnden


 
Testa NVP Plus -1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus -1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x