"Bättre toaletter ger ökad jämställdhet"

Gunilla Grudevall-Steen. FOTO: MOSTPHOTOS, LIBERALERNA
Debatt Publicerad 11:00, 19 september 2021

• Vi är stolta över satsningen på 10 miljoner på toaletter, skriver Gunilla Grudevall-Steen, L

Många av oss känner igen känslan av att någon gång behöva springa sista biten hem och lämna nycklar och skor på golvet för att snabbt hinna till toaletten. Tillgången till bra toaletter är en mänsklig rättighet som vi i Sverige tar för givet i vår vardag, men i många situationer är detta inte lika självklart. Enligt såväl idrottstränare som skolpersonal är bristen på välfungerande och rena toaletter något som främst drabbar flickor och kvinnor.

Vi liberaler är därför stolta att vi i årets budget satsar 10 miljoner kronor på att rusta upp toaletter och omklädningsrum i Nackas skolor. Detta kombinerat med ökat fokus på att Nackas fritidsgårdar i högre grad ska ha verksamheter som lockar bägge könen innebär att fritidsverksamheterna i Nacka tar ett steg mot ökad jämställdhet.

Men vi liberaler vill mer. Många idrottsanläggningar i Nacka har tillgång till toaletter men inte alla och detta har lyfts fram som en anledning till att många unga flickor väljer att inte delta i idrottsaktiviteter. Därför vill vi i Liberalerna att mer fokus bör läggas på att säkerställa rena och tillgängliga toalettmöjligheter i närheten av exempelvis sjuspelarplaner. Alla tjänar på detta och det är av stort intresse för Nacka att jämställdhet inom idrotten prioriteras.

Under Liberalernas ordförandeskap i fritidsnämnden utsågs Nacka i år till Sveriges 19:e bästa idrottskommun av SVT Sport och för att vi ska kunna klättra ytterligare på denna lista krävs satsningar på att tillgängliggöra och utveckla våra idrottsanläggningar. Det är viktigt att alla känner sig välkomna att idrotta och då är grundläggande saker som hygien och toalettmöjligheter av största vikt. Jämställdhet är en självklarhet.

Gunilla Grudevall-Steen
Kommunalråd L och ordförande i fritidsnämnden


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x