"Bara positivt att Guldkanten
finns i våra lokaler"

Vi är gamla, men är fortfarande tänkande människor, skriver Gustavsgårdens boenderåd.
FOTO: Charlotta Westling
Debatt Uppdaterad 10:02 25 juni 2019

• Gustavsgårdens boenderåd uttalar sig efter Majoritetens rapport.

Gustavsgårdens boenderåd, startat på initiativ av boende i mars 2014, består av representanter från alla tre husen, boende och anhöriga.

Med anledning av Anna Lipinskas, KD, och Deshira Flankörs, M, rapport om problemen på Gustasvsgården vill vi uttala följande:

• De flesta boende säger sig trivas på Gustavsgården.
• När det gäller problemen på medicinska sidan och vårdsidan räknar vi med att ledningen kommer tillrätta med dem. Det borde finnas alla förutsättningar till detta med den fina personal som arbetar här! Men det måste ske i samverkan med personal, boende och anhöriga. Och resurserna behöver ökas.
• När det gäller Guldkantens verksamhet vill vi på det bestämdaste ta avstånd från påståendet att det kan vara negativt att den finns i Gustavsgårdens lokaler! Tvärtom är det förutsättningen för att de flesta i vårt boende över huvud taget ska kunna delta! Uppskattningen över att Guldkanten finns här är stor och enig på alla avdelningar. Att deltagandet inte alltid är så stort beror till stor del på brist på information och ledsagning, något som vi många gånger diskuterat i boenderådet. Möjlighet för ännu fler att delta måste ges.
• Vi är också positiva till vår restaurang! Där kan vi äta tillsammans med boende från andra avdelningar eller med besökande anhöriga och vänner. Det är också en fläkt från världen utanför att en del kringboende väljer att äta sin lunch här. Boende som behöver mer lugn och avskildhet kan äta i dagrummen på avdelningen eller i sin egen lägenhet.
Vi är gamla och har olika handikapp, men är fortfarande tänkande människor med mänskliga rättigheter, som förutom god vård också behöver del av samhället, stimulans och glädje!

Ett enigt boenderåd genom
Berit Grundström
Karl-Olof Bergström