"Även oppositionen är skyldig att få ihop siffrorna"

Debatt Publicerad 13:40, 26 oktober 2019

"Det är anmärkningsvärt, för att inte säga fräckt, hur Socialdemokraterna väljer att fortsätta sprida desinformation genom artiklar och på så sätt föra Värmdöborna bakom ljuset", skriver Värmdös styrande om Socialdemokraternas budgetberäkningar.

Även som opposition är man skyldig att få ihop siffrorna i den budget man lägger fram. Efter en hel dags kommunfullmäktigedebatt är det fortfarande många frågetecken kring Socialdemokraternas budgetberäkningar och numera även deras senaste debattartikel.

Under budgetfullmäktige den 2 oktober blev det tydligt att Socialdemokraterna inte kunde förklara sin finansiering av en budget som uppenbarligen bygger på felräkningar och ger ett budgethål på minst 21 miljoner. Oppositionens budgetförslag lovade allt till alla. Satsningarna handlade om allt ifrån större höjningar av förskole- och grundskolepeng, nya tjänster som fritidsfältare och etableringsstrateger till sex timmars arbetsdagar för tjänstemän. Därutöver lades kostnadsdrivande uppdrag inför 2021 om bland annat utlokalisering av verksamheter till skärgården, liksom medborgarbudgetar till skärgårdsborna. Allt detta utan fullständig finansiering.

Ingen hade varit gladare än vi om regeringens aviserade välfärdsmiljoner hade varit ett ytterligare påslag som kom under hösten, men så är inte fallet. Vilket även SKL har uttalat sig om. De omtalade välfärdsmiljonerna aviserades för flera år sedan och fastställdes i kronor och ören i våras, vilket fanns med i underlaget från förvaltningen, under regeringsposten i tabellen. Värt att nämna är att dessa välfärdsmiljoner uppgår till ungefär samma belopp som de 17,5 miljoner som Värmdö ser ut att tappa med regeringens nya förslag på skatteutjämningen.

Alla kan råka räkna fel, men det är anmärkningsvärt, för att inte säga fräckt, hur Socialdemokraterna väljer att fortsätta sprida desinformation genom artiklar och på så sätt föra Värmdöborna bakom ljuset. Visst sitter de i opposition i våra demokratiska församlingar och det må hända att de utgår ifrån att deras budgetar inte går igenom, men vi menar att det åligger dem lika stort ansvar att lägga seriösa budgetar med full finansiering. Allt annat skulle äventyra demokratins spelregler.

Deshira Flankör, M
Marie Bladholm, M
Kristina Lång, C
Fredrik Sneibjerg, L
Filip Joelsson, MP
Anna Lipinska, KD