"Är det rimligt med 200 barn på en förskola?"

FOTO: MOSTPHOTOS
Debatt Publicerad 12:53, 08 oktober 2021

• Insändarskribenten oroas över stora förskolor och undrar om ekonomin ska styra barnens framtid

Det är olyckligt att frågan om förskolor (liksom skolor, idrottsanläggningar och grönområden) inte integreras i planprocessen i utbyggnaden av Nacka — det är inte bara en fråga om bostäder. Är inte fokus på en bra miljö för barnen mer samhällsekonomiskt lönsamt än en kostnadseffektiv stordrift av förskolor? 

Trenden går mot allt större förskolor med plats för 100–200 barn i Nacka. Svanhöjdens och Duvnäs-Utskogs förskolor, med plats för 160 barn vardera byggdes 2018–2021. Jensens förskola i Sickla, invigdes i år, med plats för 120 barn. Planer finns på ytterligare en förskola i Järlahöjden med plats för 160 barn.

Tidigare i år tvingades en mindre förskola stänga i Hästhagen. Den var uppskattad och anpassad till barnens bästa med hänsyn till utomhus- och inomhusmiljö. 

I detta fall ansågs det inte ekonomiskt försvarbart att behålla verksamheten på grund av omfattande renoveringar som skulle bli för dyra i förhållande till det prognostiserade barnantalet. Kommunen ansåg att förskolan hade för få elever för att hållas öppen. 

Då barnantalet drastiskt kommer öka i Nacka är det också märkligt att stänga ner en fungerande förskola. 

Liknande exempel finns runtom i Nacka och Värmdö och i vissa andra fall måste förskolor ta in fler barn än vad de klarar av, sett till yta och personaltäthet, för att på så sätt klara av ekonomin.

Sverige var ett av de första länder att ratificera FN:s barnkonvention som nu också är svensk lag. Barnkonventionen slår fast att ”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa”. 

I dag finns ingen forskning i Sverige som visar att stora förskolor är ett bättre alternativ för barnen, än de mindre förskolorna med plats för 20–50 barn. 

Det tycks primärt vara den ekonomiska faktorn som styr snarare än vad som är bäst för barnen. Stora förskolor med många barn är kostnadseffektivt för anordnare då det behövs en volym för att ekonomin ska gå ihop. 

Är det rimligt att Nackas barn ska samlas på förskolor med plats för 150–200 barn i centrala lägen i tät bebyggelse? 

Små förskolor i befintliga bostadsområden måste få finnas med hänsyn till vad som är bäst för våra barn. Praktiska skäl, som hämtning och lämning i rusningstid med över hundra barn och miljöaspekten av att behöva ta bilen för att komma till barnens förskola, måste också tas med i bedömningen. 

Om den ekonomiska faktorn styr vår framtida generation finns risken att vi kommer behöva betala priset i slutändan ändå och då i form av trasiga vuxna. 

Låt FN:s barnkonvention styra och ta hänsyn till vad som är bäst för barnen, alltid.

Susanna Lindblom


 
Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x