"Alla måste hjälpas åt för att
säkra våra barns framtid"

Debatt Uppdaterad 12:18 24 juni 2019

• Klimatreplik från Naturskyddsföreingen. • ”Alliansen borde se postitivt på lokalt engagemang”.

Vi har aldrig sagt att Nacka kommun inte gör något för klimatet och i motsats till vad Mats Gerdau antyder med anklagelser om fake news och att vi inte kollar fakta så har vi läst de styrdokument som uttrycker Nacka kommuns arbete med att begränsa klimatpåverkan. Vi hittar absolut många goda intentioner och planer; t.ex. att främja cyklismen, att Nacka ska fasa ut fossilenergi från sin egen verksamhet, energi- och klimatrådgivning m.m. Men vi hittar inte den ambitionsnivå och det tempo vi menar behövs för att följa Parisavtalet, vilket var utgångspunkten både i medborgarförslaget och i vår debattartikel. Från och med idag och tio år framåt krävs årliga utsläppsminskningar på ca 10 % per år! Vi har inte i kommunens handlingar sett hur detta är tänkt att uppnås.

Vi måste däremot ge Mats Gerdau rätt i att alliansen inte röstade nej till medborgarförslaget och att beslutet i kommunstyrelsen blev något mer positivt än i kommunstyrelsens arbetsutskott. Men vår uppfattning om att Nacka kommun kan och bör göra mer för klimatet kvarstår. I medborgarförslaget föreslås bl.a. att Nacka kommun tar fram en koldioxidbudget, vilket skulle underlätta arbetet med kartläggning av utsläpp och planering och uppföljning av åtgärder. Kommunens svar är att de har påbörjat ett arbete med att undersöka möjligheten att ta fram en koldioxidbudget. Vi anser inte att detta är tillräckligt handlingskraftigt. Inte heller är vi imponerade över miljöutskottet som Hans Peters lyfter fram. Vi förstår att det ännu är nytt och det har bara varit tre möten, men dagordningarna har mestadels utgjorts av motioner som man avslagit. Vi efterfrågar också större insatser för folkbildning än vad som sker idag, så som föreslogs i medborgarförslaget.

Mats Gerdau skriver i sitt svar att det är helt grundlöst att påstå att Nacka kommun tycker att man gör tillräckligt för klimatet. Men hur ska man annars tolka svaret på medborgarförslaget? Där finns inget som tyder på att man tänker öka takten eller ambitionerna i klimatarbetet. Nu säger både Mats Gerdau och Hans Peters att Nacka kommun har höga klimatambitioner och nämner bl.a. att en handlingsplan håller på att tas fram. Det ser vi mycket positivt på och ser fram emot att se intentionerna i klimatarbetet konkretiseras och realiseras och att utsläppen minskar. Vi söker inte konflikt utan vi har bara det bästa för klimatet i åtanke.

Apropå fake news vill vi bara upplysa om att medborgarförslaget skrevs av två medborgare i Nacka. Naturskyddsföreningen i Nacka har inte varit med i att ta fram medborgarförslaget. Däremot såg föreningen en möjlighet att propagera för ökade klimatinsatser och att stödja det när förslaget skulle behandlas politiskt. Vi tror det är viktigt att vi som den största natur- och miljöföreningen agerar för att ge er politiker stöd för en kraftfull klimatpolitik. Det gör vi inte genom att stryka medhårs och låtsas att allt är bra, utan uppmana och motivera er att göra mer.

Om alliansen har så höga klimatambitioner som de säger så borde de se positivt på att lokala organisationer och medborgare engagerar sig i frågan och vill föra en konstruktiv dialog med kommunen. Det handlar inte om partipolitik och det handlar inte om att komma högst i olika rankningar. Det handlar om att ta ansvar och göra allt som står i vår makt för att säkra våra barns framtid. Vår enda avsikt med denna debatt är att vi vill att Nacka kommun ska höja ambitionen och tempot i klimatarbetet. Vi är övertygade om att många Nackabor, oavsett vilket parti de röstar på, delar vår oro och viljan att de styrande i kommunen verkligen ska göra det.

Vi måste alla hjälpas åt om vi ska lyckas vända utsläppskurvan.

Ronny Fors och Hanna Nilsson, Naturskyddsföreningen i Nacka

Ulla Brunö och Annicka Flovin, Nackabor som skrivit medborgarförslaget till kommunen