"Absolut bottennivå av politisk smutskastning"

Mats Gerdau, M. FOTO: JOHAN ALP, NACKA KOMMUN
Debatt Publicerad 13:28, 04 mars 2020

• Mats Gerdau, M, svarar på S debattartikel om Östlig förbindelse • "Man ska aldrig brottas med grisar"

Replik på Socialdemokraternas debattartikel "Gerdaus infantila angrepp riskerar den östliga förbindelsen".

Socialdemokraterna har nu fört ned debatten om Östlig förbindelse till absoluta bottennivån av politisk smutskastning och bombardemang av rökridåer. Jag kom att tänka på att George Bernard Shaw lär ha sagt att man aldrig ska brottas med grisar. ”You get dirty, and besides, the pig likes it.”

Jag begränsar mig därför till att avsluta debatten denna gång med lite fakta, så att våra invånare själva kan bilda sig en uppfattning om varför vi ännu inte har den östliga förbindelse som vi så väl behöver.

• Östlig förbindelse är en statlig väg för att binda samman andra statliga vägar i regionen, Södra länken och Norra länken, så att vi får en komplett ringled runt Stockholm. Det är regeringen som beslutar om så stora projekt.

• 1992 kom M, S och FP överens om Dennispaketet, där bland annat Österleden fanns med. Det var en långsiktig och bred överenskommelse för bättre framkomlighet i Stockholmsregionen. 1997 bröt S-regeringen Dennispaketet för att få med C på en annan överenskommelse om budgeten. 

• 2014 tillsatte Reinfeldt-regeringen statliga förhandlare för att få till stånd en östlig förbindelse och avsatte två miljarder kronor för att starta projekteringen. 2018 beslutade S-MP-regeringen att ta bort Östlig förbindelse från den nationella trafikplanen och dra in de återstående pengarna. 

• I valrörelsen 2018 lovade vi moderater, allt från partiledare till regionala och lokala företrädare, att fullfölja det som Fredrik Reinfeldt påbörjade. Det var budskapet på en av våra valaffischer. Vi skulle börja bygga Östlig förbindelse under denna mandatperiod. Väljarna gav oss dock inte det nödvändiga stödet.

• 2019 träffade S, MP, C och L Januariavtalet där de enades om 73 punkter för att lösa de mest angelägna framtidsfrågorna. Där finns inte Östlig förbindelse med. 

Jag utgår från att Farmanbar och Kangas har ärliga avsikter och verkligen driver frågan om Östlig förbindelse på kongresser och annat i sitt parti. Jag kan bara önska dem lycka till och hoppas att Stefan Löfven och Magdalena Andersson lyssnar mer på dem än vad de gjort hittills.

Mats Gerdau, M
kommunstyrelsens ordförande i Nacka