Kultur & Nöje Publicerad 07:54, 17 juni 2020

• Möja, Gustavsbergs porslinsfabrik och Fredriksborgs fästning är några av platserna för Värmdös sommarvandringar

Värmdö kommuns sommarvandringar har blivit ett årligen återkommande inslag för alla som är nyfikna på sin hembygdshistoria. Programmet brukar vara omfattande och varierat, så även i år. 

Torsdag 25 juni 

Byvandring på Möja.  Från Ramsmora till Löka. Sommarvandringen blir en tur från by till by för att urskilja likheter och olikheter mellan byarna. Samlingsplats: Bryggan i Ramsmora.
Ciceron: Lenore Weibull, kommunantikvarie i Värmdö. Tid: Klockan 13–17. Gratis men boka plats på: bokagrupp.se/varmdo.

Onsdag 8 juli 

Gustavsbergs porslinsfabrik.  Historien och arkitekturen. Fabriken grundades 1825. Fabriksanläggningen ligger kvar på samma plats sedan starten och erbjuder idag ett brett spektrum av byggnader från verksamhetens 170-åriga historia. Samlingsplats: Vid vattenhjulet, Chamottevägen 2. Ciceron: Johan Aspfors, antikvarie. Tid: Klockan 19. Gratis men boka plats på: bokagrupp.se/varmdo.

Söndag 12 juli 

Berget Blåsut.  En kulturvandring utmed Farstavikens norra strand till berget Blåsut som i äldre tider var en välkänd utsiktspunkt över Farstaviken. Samlingsplats: Runda husets entré. Ciceron: Johan Aspfors, länsantikvarie länsstyrelsen Stockholm. Tid: Klockan 13–17. Gratis men boka plats på: bokagrupp.se/varmdo.

Torsdag 16 juli 

Hjortens odling.  Kolonistugeträdgårdarna bygges 1986 och präglas av enkla stugor med tidlös utformning. Vi tar en promenad runt området. För den som vill besöker vi även en trädgård. Samlingsplats: Vid brevlådorna invid parkeringen. Ciceron: Anki Lagerstedt. Tid: Klockan 17. Gratis men boka plats på: bokagrupp.se/varmdo.

Söndag 2 augusti 

Fredriksborgs fästning och Myttingelinjen.  Hör berättelsen om den unika 1700-talsfästningen och om de stora satsningar på försvaret som genomfördes i närområdet på Värmdö efter förlusten i det stora nordiska kriget och fram till byggandet av Myttingelinjen på tidigt 1900-tal. Samlingsplats: Utanför fästningen. Ciceron: Pontus Löthfors. Tid: Klockan 13. Gratis men boka plats på: bokagrupp.se/varmdo.

Lördag 8 augusti 

Guidad tur på Bullerö.  Liljefors och Kreuger bland kobbar och skär. Samlingsplats: På Bullerö brygga i samband med att förmiddagsbåten anlöper Bullerö brygga. Ciceron: Ann-Sofi Andersson, Bullerö naturreservat. Tid: se bokagrupp.se/varmdo. Gratis men boka plats på: bokagrupp.se/varmdo.

Torsdag 13 augusti 

Beatelunds parkanläggning.  Beatelunds ägare Sten Westerberg berättar om platsens historia, parken och byggnadsbeståndet. Samlingsplats: Vid grindarna till Beatelunds herrgård. Ciceron: Sten Westerberg, Beatelunds herrgård. Tid: Klockan 16. Gratis men boka plats på: bokagrupp.se/varmdo.

Lördag 22 augusti 

Höjdhagen i Gustavsberg.  Välkommen på en djupdykning i
bostadsområdet Höjdhagens historia — från 1930-talet fram till i dag. Samlingplats: Tennisplanen vid Ekedalsskolan, Höjdhagsvägen. Ciceron: Andreas Engberg, Höjdhagens villaägareförening. Tid: Klockan 14. Gratis men boka plats på: bokagrupp.se/varmdo.

Tisdag 25 augusti 

Porslinskvarteren. 
Vandring på temat arkitektur, konst och kulturhistoria. Ciceroner: Carola Stuart och Rolf Ellnebrand, författare till boken ”Gustavsberg som försvann — och kom igen”. Samlingsplats: Vattenhjulet, Chamottevägen 4. 
Tid: Klockan 17:30. Gratis men boka plats på: bokagrupp.se/varmdo.

Lördag 29 augusti 

Guidad tur på Bullerö.  Liljefors och Kreuger bland kobbar och skär. Samlingsplats: Samling på Bullerö brygga i samband med att förmiddagsbåten anlöper Bullerö brygga. Ciceron: Ann-Sofi Andersson, Bullerö naturreservat. Tid: se bokagrupp.se/varmdo. Gratis men boka plats på: bokagrupp.se/varmdo.

Här kan du läsa om Nackas sommarvandringar.