Ung konstnär skildrar
träds inre och yttre

Kultur & Nöje Uppdaterad 14:29 15 maj 2019

Sara Nielsen Bonde, Nacka, har fått ett av Sveriges största stipendier för unga konstnärer. En utställning på Artipelag och en bok skildrar ett ungt konstnärskap som vill utforska gränsen mellan naturen och vad människan skapat. 

I södra Danmark växte Sara Nielsen Bonde, 26, upp i ett jordbrukslandskap som nästan helt var påverkat av människan. Det har fött ett intresse för att skildra natur ”med en tvist”.
– Jag började studera arkitektur, men det var inte riktigt vad jag ville arbeta med, jag förstod inte vilka regler jag kunde bryta mot och vilka inte, så när jag märkte att jag bröt mot för många regler valde jag konst istället. 

I konsten vill hon visa att naturen har något att säga, men med ett nytt tonfall och ur ett annat perspektiv.
– Människan påverkar landskap och kan slita ner det och sarga det. På Island är det uppenbart att landskapet är sårbart och att man måste hitta en balans mellan ekonomi och naturskydd. Trä kan vara både ett levande träd och ett byggmaterial, och genom att visa träet på nya sätt kan jag visa på ett mer kritiskt förhållningssätt till hur vi samverkar med naturen. 

Avgjuten bark
På Artipelag visar Sara Nielsen Bonde bland annat verk där hon gjutit av barken på stockar i vax och brons.
– Då kan jag ge barken nya former och skapa stockar som är fyllda med betong eller omslutna av betong (se bild nedan).

Idéer har hon bland annat fått av en gammal ek som Carl von Linné skrivit om:
– Den hade fyllts med betong för att den skulle stabiliseras och bevaras och det var ett sätt av samspel mellan människa och natur som jag ville utforska. 

Bark som material har hon intresserat sig för under tre år.
– Det är den vattentransporterande och levande delen av trädet. Utan den skulle trädet långsamt dö. Jag arbetar med uppdelningen mellan trädets inre och dess yttre bark i mina skulpturer.

Utöver verken som visas på Artipelag deltar Sara Nielsen Bonde i konsthögskolans examensutställning på Konstakademien på Fredsgatan.
Sedan kommer Fredrik Roos stiftelses stipendium på 600 000 kronor, som hon tilldelades härom veckan, att ge bra möjligheter när hon börjar arbeta som yrkesverksam konstnär. Det är ett av de största stipendierna för unga konstnärer.
– Jag ska bland annat se till att åka på studieresor. Jag har hittills arbetat i Norden och naturen här är viktig. Jag kommer att fortsätta med den, bland annat ska jag åka till en konstfestival på Lofoten.