FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Konstkollektiv
gör glasmaskin

Kultur & Nöje 15:02 | 29 januari 2019

En kvinnomaskin tar plats i Gustavsbergs konsthall. 
Den är skapad av fem glasblåsare, som tillsammans bildar den feministiska gruppen Boom!

Boom! består av glasblåsarna Ammy Olofsson, Nina Westman, Erika Kristoffersson Bredberg, Matilda Kästel och Sara Lundkvist.
De arbetar alla med formgivning av glaskonst var för sig, men sedan 2015 ingår de också i en kvinnoseparatistisk grupp, som arbetar med glas utifrån ett feministiskt perspektiv. Boom! vill fortsätta skapa nya samarbeten mellan kvinnliga glaskonstnärer.

Kvinnomaskinen i Gustavsbergs konsthall är en händelsekedja med namnet ”Start push play”, där ett föremåls rörelse aktiverar nästa föremål i en kedja. I varje del finns glaskonst de själva skapat, och en del är blåst i glashyttan i G-studion de senaste veckorna.
Erika Kristoffersson Bredberg beskriver hur maskinen börjar med en ”kräkmaskin”, som fyller en skål av försilvrat glas, som i sin tur sätter en liten modellbil i rörelse. Och så vidare. 
– Via dominobrickor aktiveras flera elektriska kretsar och en glasdator räknar ner till dess att en stor ballong sänks ner på några vassa spetsar och exploderar och fyller rummet med guldkonfetti, säger hon.

Glasögon och kretsar
Så maskinen kommer bara att köras vid särskilda tillfällen under utställningsperioden, eftersom det innebär mycket arbete och kalibrerande för att den ska fungera. 
Men en film som visar maskinen i aktion kommer att visas under perioden. 
– Vi spelade också in en film när vi arbetade i glashyttan, där vi berättar om oss som grupp och vad vi gör. I hyttan tillverkade de också glasögon, alltså ögon av glas, som snurrar i ett verk de kallar ”Synarna”.
– Synare är den sista länken när du tillverkar glas. De kollar allt som tillverkas. Vi visar också vårt verk ”Speldosan”, som är ett verk som besökarna kan cykla på för att spela på glasklockor, säger Erika Kristoffersson Bredberg. 

I Gustavsberg har Boom! arbetat under några veckor, men Sara Lundkvist håller även till vardags till i glashyttan.
– När vi arbetar tillsammans klarar vi av så mycket större projekt än vi skulle klarat var för sig. Alla är med och diskuterar sig fram till resultatet. Vi har planerat kvinnomaskinen sedan i somras och har successivt skapat delarna, säger hon.
– Kedjan byggs upp av elektronik och mekanik, områden som många kvinnor saknar kunskap inom. I Boom har vi kunnat lära oss mer om det tillsammans, säger Nina Westman.

Unga får prova att blåsa
Senare i vår kommer Boom! att ta med sin mobila glashytta ”Empowerment” till Gustavsberg. I den kommer ungdomar att få möjlighet att prova glasblåsning.
– Den står för egenmakt att vi byggt vår egen glasugn. Vi har tjejgissat oss fram till lösningar, säger Nina Westman.

Utställningen visas till och med den 12 maj.