Kultur & Nöje Publicerad 09:35, 01 april 2020

• Så ställer Nackas och Värmdös bibliotek om • Levererar böcker till skolor och personer i riskgrupper • "Man märker att biblioteket är viktigt i kristider"

Hemkörda böcker, utomhusbesök på skolor, förlängda lånetider och slopade förseningsavgifter. Biblioteken i Nacka och Värmdö har ställt om till coronatid på en rad olika sätt.

Arrangemangen är inställda, besökarna har blivit färre och öppettiderna har minskat något. Men coronakrisen har inte fått Nackas och Värmdös bibliotek att kasta in handduken. Istället har en mängd nya initiativ tagits för att bibehålla tillgängligheten.

Det tydligaste exemplet är att biblioteken satsar extra på att köra hem böcker till låntagare. I Nacka görs det av personalen, med hjälp av några volontärer.

– Vi vill underlätta för personer i riskgrupper att följa myndigheternas råd och samtidigt tillgängliggöra läsningen, säger Jenny Poncin, chef för Forumbiblioteken.

Även skolor och förskolor i Nacka får bokbesök, utomhus.

– I vanliga fall brukar eleverna komma till oss, men nu packar en elcykel full med böcker och kör ut till skolgårdarna, säger Jenny Poncin. 

I Värmdö utökar man den befintliga Boken kommer-verksamheten, berättar bibliotekschefen Ann-Helen Johansson.

– Vi har redan märkt ett ökat intresse och kommer att försöka åka ut ett par gånger i veckan med bokpåsar, säger hon.

Utöver detta erbjuder samtliga bibliotek utlåning och lämning av böcker utanför bibliotekslokalerna, om man ringer i förväg och ber om det. Dessutom har alla bibliotek utökat lånetiderna, tagit bort förseningsavgifterna och infört generösare regler kring utlåning av strömmad film.

Och låntagarna verkar vara med på noterna. Elisabeth Simonsen, bibliotekarie på Dieselverkstadens bibliotek, berättar att besökarna är färre — men att bokreservationerna fortsatt är många.

– Man märker att biblioteket är viktigt i kristider, och det är vår demokratiska uppgift att hålla öppet i möjligaste mån, säger hon.

Hit ringer du

Den som vill beställa böcker hem eller till bibliotekets entré når biblioteken på följande nummer.
Fisksätra: 08 718 84 35

Nacka Forum: 08 718 96 25

Orminge: 08 718 87 01
Dieselverkstaden: 08 718 79 45

Saltsjöbaden: 08 718 84 30
Älta: 08 718 86 00
Värmdö (Gustavsberg, Hemmesta och Djurö): 08 570 482 27

Hanna Bäckman