Debatt Publicerad 12:02, 10 augusti 2022

• Socialdemokraterna angriper engagemanget hos hundratals kommunmedarbetare, skriver Deshira Flankör, M, i en debattartikel

Likt många andra kommuner står Värmdö inför en demografisk förändring med en åldrande befolkning som kommer att innebära att färre människor kommer att vara i arbetsför ålder och behöva stå för välfärden. 

Exempelvis kommer människor i åldern 80+ att öka med 105 procent redan vid 2030. 

De och alla andra Värmdöbor har rätt till samma välfärd som vi har i dag även om våra ambitioner är högre än så.

Vid rekryteringen av ny kommundirektör visade jag statistisk över hur kommunorganisationen såg ut jämfört med liknande kommuner. 

Vi hade tydligt fler medarbetare i stort sett alla områden utan att vi kunde visa på märkvärt bättre kvalitet. Därför var mitt budskap tydligt till de som sökte jobbet; Värmdöbornas rätt till hög service och kvalitet ska säkerställas samtidigt som en effektiv organisation ska uppnås.

Med den utgångspunkten gjordes en kartläggning av arbetssättet i kommunen och Smartare Värmdö kom till. En process som ska skapa förankring hos alla medarbetare i alla led och på så sätt få bestående resultat. Syftet är att minska administrativ tid för personalen, för att frigöra mer tid till värdeskapande insatser. 

Över 90 000 arbetstimmar har kunnat effektiviseras bort

Det går ut på allt ifrån förbättrat bemötande till ny IT-plattform för kommunen. 

Kommunens 129 IT-system ska bli färre och samtidigt ”prata” med varandra så att medarbetarna slipper ödsla tid på att skriva in samma uppgifter i flera system om och om igen. 

Hittills har flera e-tjänster tagits fram och över 90 000 arbetstimmar kunnat effektiviseras bort.

Därutöver satsas det på kompetensutveckling för medarbetarna. Förra året genomförde 25 personer en utbildning som går ut på styrning mot extraordinärt resultat. I år kommer ytterligare 105 medarbetare genomgått eller påbörja programmet.

För att få med cirka 3 000 medarbetare i ett så omfattande förändringsarbete behövs ständig återkoppling om delresultaten och syftet med arbetet. 

Det skapar delaktighet, engagemang och stolthet hos medarbetarna vilket är avgörande för framgången. Det sker bland annat genom att enskilda framgångar och medarbetare lyfts i affischer i kommunens lokaler. Det sprider delresultaten och sporrar till mer framgångar. 

Det kommer att kostnadsredovisas i halvårsbokslutet enligt konstens alla regler.

S skyr inga medel i sin strävan efter att vinna politiska poäng i sina utspel. Senaste gången genom att angripa engagemanget hos hundratals medarbetare. 

Jag hoppas att hela Värmdö läser och lyssnar på de personliga berättelserna från kommunens medarbetare, ett engagemang som ingen kan ta fel på. 

Deshira Flankör, M
kommunstyrelsens ordförade


 
Testa NVP Plus -1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus -1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x