Val 2022 Publicerad 05:44, 28 mars 2022

• Lista: Nacka och Värmdös högsta och lägsta valdeltagande • ”Många är vana att kunna påverka i sina yrken”

I kommunvalet 2018 stack distrikt Värmdö 5, Vik ut på ett positivt sätt. Hela 94,12 procent av de röstberättigade deltog i kommunvalet. Men skillnaderna mellan distrikten är stora.

De lokala partierna arbetar just nu hårt för att nå nya väljargrupper och att locka fler personer till vallokalerna i höst. För även om Värmdö- och Nackaborna generellt är bra på att ta sig till vallokal-erna, kan andelen skilja sig stort mellan olika distrikt. 

Samtidigt som Vikborna gick man ur huse för att rösta, var siffrorna mer nedslående i Djurö 3, Stavsnäs och Gustavsberg 3, Munkmora, där strax över sju av tio röstberättigade tog sig till vallokalen, eller åtminstone valde att lägga en röst i det kommunala valet. Alltså en skillnad på 23 procentenheter.

I Nacka var deltagandet högst i Lännersta N (92,83 procent), medan bara knappt över hälften (56,22 procent) röstade i Fisksätra N, med andra ord en skillnad på 36 procentenheter. 
Men vad är det som gör att skillnaderna mellan olika distrikt kan vara så stora?
– Det finns liknande skillnader i många svenska kommuner. En viktig förklaring handlar om segregation och andelen av de röstberättigade som är utrikes födda. Generellt är det lägre valdeltagande i områden med hög andel utrikes födda och utrikes födda som mer nyligen fått rösträtt, säger Maria Solevid, docent i statsvetenskap och forskare vid Valforskningsprogrammet på Göteborgs universitet.

Social omgivning påverkar
I kommunvalen 2018 var valdeltagandet, enligt Valmyndigheten, för svenska medborgare i genomsnitt 87,4 procent och bland utländska medborgare 38,8 procent, men fler faktorer kan, enligt Solevid, spela in.
– På individnivå är det högre valdeltagande bland mer resursstarka och motiverade väljare. Valdeltagandet är högre bland väljare med eftergymnasial utbildning, högre inkomst, ett större intresse för politik och bland svenska medborgare och bland väljare födda i Sverige.

Men även den sociala omgivningen påverkar hur röstbenägna medborgarna är.
– Att rösta är en social handling vilket betyder att allt annat lika har en individ högre sannolikhet att rösta om andra personer i ens familj röstar samt om det är högre valdeltagande i området där man bor.
Hur bör en kommun arbeta för att få fler att ta sig till vallokalerna i områdena där färre tenderar att rösta?
– Det finns väldigt lite forskning på detta i Sverige, men desto mer från Danmark och Norge. I både Danmark och Norge har olika typer av informationsinsatser visat sig kunna öka valdeltagandet ett par procentenheter bland väljargrupper med en initial lägre sannolikhet att rösta. Amerikansk forskning visar också att dörrknackning är effektivt, men det finns lägre evidens för det i Europa och framför allt har det inte gett resultat i de danska studierna som genomförts, säger Maria Solevid.

Så stor andel röstade i kommunvalet 2018

Distrikten med högst valdeltagande i Nacka och Värmdö:
1. Värmdö 5, Vik 94,12
2. Lännersta N 92,83
3. Kolarängen 92,57

Distrikten med lägst valdeltagande i Nacka och Värmdö:
1. Fisksätra N 56,22
2. Fisksätra V 64,67
3. Fisksätra S 70,12

Nacka: 86,40
Värmdö: 87,55
Stockholms län: 82,55
Riket: 84,12 

Källa: Valmyndigheten


 
Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x