Insändare Publicerad 11:02, 28 februari 2022

• Endast 0,9 av Trolldalens åtta hektar ska bebyggas, skriver Mats Gerdau, M, och Peter Zethraeus, M, i ett debattsvar

Svar på insändare under rubriken ”Gerdau, tänk efter innan du svingar yxan i Trolldalen!”.

I alarmistiska toner skriver Vibeke Bouchette i insändare att Nacka kommun kommer att bebygga Trolldalen så att 50 procent av skogen ska skövlas och barnen på Vilans förskola kan glömma kojor och lockande träd, och får leka på asfalt framöver. Det stämmer naturligtvis inte. Men retoriken ligger i linje med den typen av felaktiga påståenden som ofta förs fram kring Trolldalen.

Trolldalen omfattar åtta hektar av härlig naturmark med höga naturvärden. Här sker en varsam förtätning utmed Henriksdalsbacken. 0,9 hektar tas i anspråk, och husen placeras så att så lite naturmark ska disponeras som möjligt. Lamellhus istället för kvarter, med fritt släpp emellan.
Det här är ett bra ställe att bygga på. Det är i direkt anslutning till befintlig väg och infrastruktur, också det bra för att spara naturmark. Allt finns redan på plats. Miljösmart.

Något som ofta lyfts fram är att man skulle överdäcka Värmdöleden och bygga där istället. Det hade varit ett bra alternativ, om det var genomförbart. Då det fraktas farligt gods på Värmdöleden så får man inte bygga bostäder på en sådan överdäckning.
Den som vill hålla sig uppdaterad om Henriksdal kan ta del av det detaljplaneprogram som antogs i kommunfullmäktige 2018 som samtliga partier ställde sig bakom. Planerna är en del av tunnelbaneavtalet, Nackas största klimatinvestering genom tiderna.

I kommande planer finns förslag till bostäder utmed Kvarnholmsvägen, detta ännu bara på idéstadiet, men även där kommer vi att jobba med planerna för att komma så tight på vägen som det går, jobba med lamellhus och därigenom ta så lite naturmark i anspråk som möjligt. Vår ambition är alltid att i första hand bygga på redan ianspråktagen mark, och bebygga så lite naturmark som möjligt. Vi tar ansvar för bostadsförsörjningen, men även ansvar för Nackas gröna värden. Vår ambition är att halva Nacka ska vara grönt, det omfattar även skogen i Trolldalen.
Barnen på Vilans förskola kommer även i framtiden att kunna leka i sina kojor ”i roliga lekar bland lockande träd”.

Mats Gerdau, M 
Kommunstyrelsens ordförande
Peter Zethraeus, M 
Ordförande miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x