S: ”Vi stöttar initiativet om folkomröstning”

FOTO: NVP:s ARKIV
Debatt Publicerad 10:00, 18 januari 2022

• Ella Tegsten, S, om att få till en idrottspark i Sickla

Föreningslivet i Nacka begär en folkomröstning om att etablera en idrottspark i Sickla och vi socialdemokrater vill uttrycka vårt fulla stöd. Att Nackas föreningsliv nu sätter ner foten stärker vår demokrati.   
Vi har återkommande lagt förslag som innebär utökade idrottsytor vid Sicklavallen. Våra förslag har alltid innehållit en 11-spelarplan på platsen, vilket kan tillgodose det ökade behovet av idrottsytor i Nacka. Majoriteten har röstat ner samtliga förslag och planerar istället två små 7-spelarplaner. Det minskar det totala ytan samt omöjliggör 11 mot 11-matcher för föreningslivet. Det saknas även i dag planer för spontan­idrott i anslutning till platsen vilket skulle göra området mer attraktivt för fler att röra sig i.
Majoriteten har trots föreningslivets återkommande kritik av deras planer valt att gå vidare med ett otillräckligt förslag. Majoriteten hävdar att fotbollsplanerna i Källtorp skulle kunna väga upp för den uteblivna 11-spelarplanen i Sickla. Det stämmer inte. Källtorp ligger i en annan stadsdel utanför upptagningsområdet i Sickla. Det är i dag svårt för en åttaåring att själv ta sig från Sickla till Källtorp. För att minska bristen på idrottsytor i kommunen måste planerna förläggas centralt och ta hänsyn till närhetsprincipen. Planerna i Källtorp kan därför bara vara ett komplement för att minska bristen på idrottsytor i centrala Nacka.  
Planerna i Källtorp riskerar även att antingen stoppas eller bli en dyr affär då kommunen måste ta hänsyn till riksintressen, strandskydd samt en naturinventering av skyddsvärda arter.
Vi politiker måste lyssna på föreningslivet. Vi vill därför uppmana medborgare i Nacka att göra sin röst hörd och skriva under föreningslivets initiativ till en folkomröstning.
 
Ella Tegsten, S
2:a vice ordf fritidsnämnden


 
Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x