Insändare Publicerad 12:06, 06 oktober 2021

• Entreprenören Olof Stenhammar: "För väljarna tydligen en perifer fråga" 

Oppositionsrådet Carl Kangas, S, ondgör sig i senaste NVP över att majoriteten i Värmdö kommun ännu inte låtit omröstningens resultat i sakfrågan leda till beslut i fullmäktige, vilket förr eller senare måste göras.

Enligt Kangas röstade 90 procent — av de få som valde att rösta — ja till att kommunen ska dra ­tillbaka planerade nedläggningar och centraliseringar av skolor. Carl Kangas säger att ”Resultatet är tydligt och kan inte dribblas bort av kommunledningen”.

Jag håller med om att resultatet av omröstningen verkligen är tydligt. 81 procent av Värmdös röstberättigade ansåg inte att frågan var av den digniteten att det var värt en omröstning. 

Det ett mycket tydligt demokratiskt uttryck för att frågan inte upplevdes som tillräckligt intressant och betydlig för omfattande omröstningsprocedur. 

Rösträttsverktyget är en viktig del i vår lokala demokrati och något vi måste vara rädda om som en demokratisk möjlighet till påverkan även lokalt.

Därför måste de frågor som man väljer att ta till folkomröstning upplevas vara av stor betydelse för kommunens innevånare och för kommunens framtid.

Endast cirka 19 procent av Värmdös röstberättigade ansåg frågan så viktig att man valde att gå och rösta. 

Jag tar ingen ställning i sakfrågan, men att tvinga fram en omröstning i en för väljarna tydligen perifer fråga blir därför ett missbruk av detta viktiga instrument. 

Det kan försvaga dess betydelse i framtiden. Dessutom har hela processen kostat invånarna en hel del pengar, helt i onödan. 

Omröstningen blir då  bara en politisk show.

Om 90 procent av de 19 procent som gick och röstade har svarat ja innebar det att endast cirka 17 procent av Värmdös alla röstberättigade har uttryckt stöd för ja-sidan. 

Resultatet var tydligt. Det ger en bra vägledning för fullmäktige att fatta sitt beslut.

 

Olof Stenhammar
Entreprenör


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x