"Bygg hallarna i berget eller under en bro"

Skrotat förslag. FOTO: NACKA KOMMUN (ILLUSTRATION)
Krönika Publicerad 10:14, 24 augusti 2021

• NVP:s Jalmar Carlson har flera förslag på var de nya ishallarna kan byggas

Marken. Det är marken som alla vill åt, och ju närmare en stad man bor, desto mer värdefull är den. Och eftersom vi i Nacka mer eller mindre kommer att bo i en ”naturban” stad snart så är marken dyr. Ja, så pass värdefull att det blir löjligt att jämföra med hur andra kommuner ”ute i landet” kan göra, förutom de kommuner som också gränsar till Stockholm.

Det märktes tydligt när idrottsrörelsen ville få till en stor fotbollsplan i Sickla, men där värdet på marken var för högt för att använda till fotboll. Och det märks tydligt när Nacka nu försöker flytta ishallarna från Järlahöjden till — ja vart?

I förra veckan kom beslutet att skrinlägga planerna på att bygga två nya ishallar i Ektorp. I princip alla remissinstanser och berörda var emot förslaget, utom kommunens tjänstemän och markägaren. Men eftersom marken på Järlahöjden är så viktig för utvecklingen av Nacka, kvarstår inriktningsbeslutet att riva de gamla ishallarna för bostadsändamål och bygga nya någon annanstans. Men var?

På samma sätt som två nya fotbollsanläggningar föreslagits på mer eller mindre oväntade platser — kyrkans mark vid Boo kyrka och Erstaviks ängsmark vid Källtorp — kanske också ishallsfrågan, som kräver mindre byggmark men större parkeringar, kan lösas?

Ett förslag, som inte är så omöjligt som det låter, är att använda de enorma bergrummen under Finnberget till ishallar. Ytan finns, det ligger hyggligt centralt, det stör ingen.

En annan plats som blir ledig är där gamla kretsloppscentralen i Skuru låg, under Värmdöledens bro över Bastusjön. Oanvändbar mark för annat, men nära stora vägar och kommunikationer. 

Om området Ryssbergen exploateras borde det stora bullerplanket till företagshus invid Värmdöleden lika gärna kunna bestå av två ishallar. Nära till skolorna och andra idrottsanläggningar, men kommunen äger inte marken så det blir dyr hyra.

Både tomten där Nacka brandstation ligger i dag och fastigheten mitt över Värmdövägen, där Rotormaskiner låg, planeras för annan verksamhet i översiktsplanen. Ishallar?

Nej, kanske inte ändå. Nacka IP, som länge hette Järla IP, är och ska nog ändå vara platsen där Nackas långa och stolta ishockeyhistoria ska fortsätta. För det lär inte bli billigare och bättre att hitta en ny plats på fullproppade Sicklaön. 

Jalmar Carlson

 
Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x