"Vi förbereder för ett liv i Sverige"

Miranda Ahlers. FOTO: CENTERPARTIET
Debatt Publicerad 10:13, 14 juni 2021

• Värmdö kommun ger inget löfte om permanentboende, skriver debattörerna

Värmdö är en kommun för alla, med lika rättigheter för alla invånare oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Målet är att de nyanlända som kommer till Värmdö ska få en god integration, och att de snabbt ska kunna etablera sig – både i samhället och på arbetsmarknaden. Däremot är det tyvärr en utopi att vi ska kunna erbjuda alla som vill en bostad i Värmdö.

I NVP står det att de flesta nyanlända som kommer till Värmdö flyttar från kommunen när etableringstiden tar slut.Precis som nämns i artikeln har vi som många andra kommuner stora utmaningar i att se till att tillräckligt många bostäder byggs i Värmdö. Kommunen planerar för många olika former av bostäder, varav flera projekt med hyresrätter är på gång. Men med det tryck som är på bostadsmarknaden kommer vi troligen aldrig komma till en punkt där vi kan erbjuda en bostad i Värmdö till alla som vill ha en.

Kommunen varken kan eller ska erbjuda någon genväg förbi bostadsköer in på bostadsmarknaden. Däremot hjälper vi de nyanlända att försöka hitta en bostad i den svåra bostadssituation som Sverige befinner sig i. I grund och botten är det viktigaste att personerna får tag i ett eget boende.

När nyanlända personer anvisas till Värmdö av Migrationsverket erbjuder kommunen tillfälliga kontrakt på bostäder inom ramen för etableringsperioden, som normalt sett är två år. Att bostadskontraktet är tillfälligt är vi tydliga med – det handlar alltså inte om att vi plötsligt kastar ut någon. Vi informerar alltid, med språkstöd om så behövs, om att det är ett tillfälligt kontrakt och att man så snart som möjligt bör ställa sig i kö för en egen bostad. Under etableringsperioden stöttar också kommunen den nyanlända med en integrationshandläggare som följer individen under hela etableringsperioden och bland annat hjälper till med att ställa sig i bostadsköer. Kommunen kan också gå in och stå som referens till potentiella hyresvärdar.

Bostadsbristen är på inget sätt unik för Värmdö. Det är bostadsbrist i nästan hela Sverige. Som pendlingskommun till Stockholm är Värmdö dessutom en kommun som har en hög nivå av inflyttning och ett högt tryck på hyreskontrakt. Att man efter etableringstidens två år inte lyckas hitta en bostad i Värmdö handlar därför inte om att vi inte välkomnar alla att bo i kommunen.

Målet med etableringsperioden är att förbereda den nyanlända individen för ett liv i Sverige genom att den nyanlända kommer ut i jobb och hittar en egen bostad vid etableringens slut. Med utformningen av de lagar vi i dag förhåller oss till måste det också kunna finnas i förväntningshorisonten att den bostaden kan finnas i en annan kommun.

Miranda Ahlers, C, ordförande i vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Kim Ivarsson, M, 1:e vice ordförande i vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden


 
Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x