Skärgården Publicerad 16:32, 01 juni 2021 Uppdaterad 15:11, 02 juni 2021

• Ingen majoritet i fullmäktige • Blir dyrare • Beslut tas på tisdag

På tisdag tar utbildningsnämnden slutligt beslut om att lägga ner högstadiet på Svartsö, Möja och Runmarö från i höst. Detta trots att det inte finns en majoritet i fullmäktige för det. Dessutom bedöms beslutet medföra kostnadsökningar på närmare tre miljoner årligen.

Frågan om ö-skolornas högstadium har mött kraftig kritik och splittrat flera partier inom Majoritet för Värmdö och även lett till politiska avhopp inom M och L. Någon majoritet för en nedläggning finns inte i fullmäktige, och kritik finns mot att man "rundar" fullmäktige genom att låta beslutet stanna i utbildningsnämnden.

Samtidigt tog fullmäktige i mitten av maj två motstridiga beslut. Dels sa man ja till ett e-förslag om att rädda ö-skolorna, dels tog beslut om den nya organisationen i vilket man avslog en M-ledamots tilläggsyrkande. Det sista beslutet har överklagats. Yrkandet handlade om att riktlinjernas minimikrav på sex till åtta elever i varje årskurs på högstadiet ska tas bort och att stadieförändringarna ska tas av fullmäktige.

Efter utbildningsnämndens beslut om de nya riktlinjerna, som ingen av skolorna når upp till, tas nu det slutliga beslutet på tisdag i utbildningsnämnden att ”pausa” årskurs 6-9 på Svartsö, Möja och Runmarö skola från läsåret 2021/2022. Detta trots att även beslutet om riktlinjer har överklagats. I praktiken innebär det nedläggning. Totalt berörs 26 elever, varav 22 kommer från Värmdö. För att skynda på genomförandet kommer beslutet att justeras omedelbart.

S är kritiska till att beslutet "forceras fram":

– Det ansvarsfulla vore att invänta och ta hänsyn till både förvaltningsrättens prövning men också den av fullmäktige beslutade folkomröstningen. Lyssna på Värmdöborna och låt dem få säga sitt innan oåterkalleliga nedläggningsbeslut tas, säger Carl Kangas, S, oppositionsråd.

Vilka ekonomiska konsekvenser beslutet får kan förvaltningen inte bedöma. Men av den utredning och konsekvensanalyser som gjorts så har man bedömt att beslutet kommer att medföra kostnadsökningar på 3,3 miljoner kronor årligen. I summan ingår en nettoökning med 2,5 heltidstjänster jämfört med nuvarande organisation, motsvarande 1,6 miljoner, och ökade kostnader för skolskjuts på 1, 7 miljoner.


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x