NL: ”389 miljoner mer för T-banan är ett brutet löfte”

I slutet av april blev en ny uppgörelse om tunnelbanan till Nacka klar. FOTO: SL
Debatt Publicerad 12:09, 10 maj 2021

• ”Finns det någon gränst för ytterligare kostnadsökningar?”, frågar sig Nackalistan

Avtalet som slöts 2014 av den styrande alliansen innebar att Nacka skulle betala 950 miljoner kronor samt bygga 13 500 bostäder för att få tunnelbana. Kommunledningen bedyrade att Nackas skattebetalare inte skulle behöva betala mer. Löftet sviks nu med råge när kommuninvånarna pressas på ytterligare 389 miljoner kronor. Pengar som skulle kunna satsas på idrott, förskolor, äldreomsorg eller annat angeläget.

Avtalet slöts hastigt, trots att det innebar en enorm förvandling av Nacka. Som enda parti vägrade Nackalistan att säga ja till ett avtal som inte föregåtts av en ordentlig risk- och konsekvensanalys.

En av konsekvenserna av avtalet är att befolkningen i Nacka ökar med 50% fram till 2040. På Sicklaön ökar befolkningen med 100%. Naturmark skövlas, fotbollsplaner placeras långt ifrån barnen och trafikkaos står för dörren.

Under 2020 började den styrande alliansen nyktra till: lägenheter stod tomma, marknaden stagnerade och de beslutade att byggtakten fick halveras till år 2040. Plötsligt medgavs även stora ekonomiska utmaningar i genomförandeplanen: ”… ett generellt besparingsbeting på 15% i samtliga projekt skulle ge kommunen ett överskott om 2,2 miljarder kronor vid utbyggnadsperiodens slut. […] Detta kommer sannolikt inte att räcka för att klara finansieringen av de nya välfärdsfastigheterna. För att uppnå ett tillräckligt stort överskott går det inte att utesluta att vissa projekt kan behöva omprövas eller göras om i grunden”
Vilka välfärdsfastigheter är i fara? Idrottsanläggningar? Skolor? Förskolor? Kulturhus? Äldreboenden? Och hur ska en besparing på 15% i samtliga projekt gå till?

Faktum är att 389 miljoner måste betalas direkt, utan avskrivning, liksom de redan inbetalade 950 miljonerna som ledde till att kommunen började sälja ut ”familjesilvret” (kommuninvånarnas tillgångar) i form av fastigheter, bland dem grönområden. Så vad ska nu säljas ut, hur mycket behöver lånas upp och varför sparades inte kommunens vinst från 2020 för att betala detta? Och finns någon gräns för ytterligare kostnadsökningar under den tioåriga byggtiden?

För Nackalistan räcker det inte med att halvera byggnadstakten. Vi vill halvera hela utbyggnaden för att säkerställa ekonomin, naturmark, plats för idrott, god framkomlighet samt behålla Nackas karaktär. Vi vill utveckla Nacka ansvarsfullt.

Mikael Carlsson, NL
oppositionsråd

Christina Ståldal, NL
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Lina Olsson, NL
Natur- och trafiknämnden

 
Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x