"Ingen tar ansvar för bullermiljön"

Debatt Publicerad 00:00, 26 april 2021 Uppdaterad 10:44, 12 november 2021

• "Det är inte rimligt att behöva lusläsa detaljplaner och bullerutredningar för att tryggt kunna göra livets stora investering", skriver en aktionsgrupp som verkar för att Saltsjöbanans vagnar byts ut

Enligt flera medier köper JM tillbaka nybyggda lägenheter i Årstastråket. Bullret från tvärbanan gör dem obeboeliga. Trots godkänd detaljplan och bullerutredning. Är kommuner så ivriga att bygga bostäder att de utnyttjar möjligheten till avsteg från riktvärden och struntar i skyldigheten att placera bostäder där människors hälsa inte riskeras (PBL 2 kap § 6a)?

Omgivningsbuller är mycket påfrestande och kan försämra hälsan, vilket det finns omfattande vetenskapligt stöd för. Därför måste kommunerna ta sitt ansvar och nyttja existerande möjligheter att ställa krav på byggherrarna. I Nacka finns flera exempel på mycket tveksam placering alldeles intill Saltsjöbanan, Storstockholmsregionens bullrigaste lokaltåg.  

Tre aktuella exempel är:
 Fisksätra entré: Stena fastigheter ska bygga 445 lägenheter ett stenkast från tåget. Ljudnivåerna på balkongerna mot järnvägen kommer uppgå till 80 dBA enligt Stenas bullerutredning (riktvärdet är 70 dBA). Beräkningarna är gjorda 1,5 m ovan mark. Högre upp bullrar det ännu mer. De boende hänvisas till gemensamma ”tystare gårdar”, balkongerna blir närmast symboliska. Dessutom tillåts att endast halva lägenheten klarar riktvärdena. Rum mot järnvägen blir mycket bullerutsatta. 
 Morningside marina: i Duvnäsviken ska fem flerbostadshus byggas 25 meter från banan. Här får tågen hålla 70 km/tim och enligt byggherrens buller-utredning uppgår nivåerna då till 90 dBA. Med den planerade 12-minuters-trafiken passerar 224 tåg/dygn. De etageliknande balkongerna blir extremt bullerutsatta. Även här behöver bara hälften av bostaden klara riktvärdena, trots att flera sovrum vetter mot Saltsjöbanan.
 Lovehusen: 2018 gavs bygglov för fem parhus vid Storängens station, tio meter från järnvägen. Alla är sålda och inflyttning har påbörjats. Enligt en bullerkartläggning från Trafikförvaltningen 2014 är ljudnivåerna uppemot 80 dBA. Är de tio nyblivna ägarna informerade?

När det gäller tillit ligger svenska folket i världstopp. Vi litar på att allt gjorts för att säkerhetsställa bostadens lämplighet. Det är rimligt att anta att en nyproducerad bostad är bebolig, att man kan vistas på balkonger och i trädgårdstäppor och sova lugnt om nätterna. Det är inte rimligt att behöva lusläsa detaljplaner och bullerutredningar för att tryggt kunna göra livets stora investering. För detta har vi kommunen. 

Bullerproblematiken skulle i princip försvinna med nya vagnar. Vi vet att ansvaret ligger på regionnivå men konstaterar att grannkommunernas politiker varit mycket framgångsrika till skillnad från Nackas politiska majoritet. Nacka befinner sig i en helt egen bottenliga. Detta återkommer vi till.

Eva Nisser, Richard Roth och Barbro Sjölander
Aktionsgruppen Byt Saltsjöbanans vagnar nu!

 
Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x