Värmdö Publicerad 11:19, 01 mars 2021

• V: "Majoriteten måste respektera demokratin"

Beslutet att lägga ner fem förskolor trots att ett folkinitivativ begärt en folkomröstning om frågan kan strida mot kommunallagen. Det menar Vänsterpartiet som nu går till domstol för att få saken prövad.

Den 3 februari tog kommunfullmäktige beslut om att lägga ner fem förskolor. Kotten på Ingarö, Minimunkis i Gustavsberg, Farstaborg i Gustavsberg, samt Lokatten på Värmdö som läggs ner när ersättningslokaler tagits fram och Blåsippan som ska renoveras eller byggas upp på nytt från 1 juli 2022.

Nu menar V att Majoritet för Värmdö kan ha brutit mot kommunallagen genom att besluta om nedläggningen trots att ett folkintitiativ begärt en folkomröstning i frågan innan beslut togs. V har nu lämnat in en begäran om laglighetsprövning till förvaltningsrätten.

– Den blågröna majoriteten måste respektera demokratins regler. Vi tolkar kommunallagen som att folkomröstningen som Värmdöborna har begärt måste genomföras innan politikerna fattar beslut, säger Sebastian Lagunas Rosén, styrelseledamot i V i Värmdö.

Protesterna har varit omfattande mot skolnedläggningarna, och under hösten bildades föreningen Värmdös samlade föräldrar. Den 7 januari lämnade föreningen in ett folkinitiativ med 4 089 namn som samlats in för att få till en folkomröstning för att stoppa nedläggningen av förskolor och skolor på fastlandet och öarna. Det är tillräckligt många för att frågan måste tas upp av kommunfullmäktige.

Men den 3 februari beslutade kommunfullmäktige att förskolorna skulle läggas ner. Detta innan kraven om folkomröstning hade besvarats. Dessutom dröjde sammanräkningen och granskningen av namnunderskrifter mer än en månad, de var klara först den 12 februari.

–  Genom laglighetsprövningen hoppas vi få ett erkännande att Värmdöborna har rätt till demokratiskt inflytande i den här frågan. Vi har hela tiden sagt att nedläggningarna är förhastade och illa utredda. Därför är det särskilt viktigt att nu ta sig tid och lyssna på de familjer som drabbas, säger Sebastian Lagunas Rosén.

V hade även yrkat på inhibition, att omedelbart stoppa beslutet, men det avslogs av förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten ska nu avgöra om kommunfullmäktige bröt mot kommunallagen genom att besluta i frågan innan folkomröstningen är genomförd. Om domstolen ger V rätt kan beslutet ogiltigförklaras.

Tio procent krävs

En folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av en kommuns röstberättigade invånare kräver det, och därefter om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna i fullmäktige röstar för det. Fullmäktige tar sedan beslut om hur frågan ska formuleras, röstdag och andra formkrav. Resultatet av en folkomröstning är rådgivande.


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x