Nya vagnar först efter 2030

Saltsjöbaden/Fisksätra Publicerad 14:57, 01 mars 2021 Uppdaterad 10:40, 12 november 2021

• Fler ombyggda tunnelbanevagnar på gång • ”Vi skrotar inte fungerande tåg”

Saltsjöbanans vagnar är för gamla och behovet av upprustning är stor. Det menar S i regionen, som föreslår att det ska utredas om helt nya vagnar blir billigare än ombyggda tunnelbanevagnar. Men svaret är att nya vagnar kan bli aktuella först efter 2030.
– Vi skrotar inte fungerande tåg, det vore kapitalförstöring, säger Kristoffer Tamsons, M.

Saltsjöbanan har en över hundraårig historia — och en ålderstigen vagnpark. Ingen annan lokalbana i Stockholm har lika gamla vagnar; de togs i bruk redan i mitten på 1970-talet. 
2013 bedömde SL att vagnarna skulle kunna vara i trafik fram till omkring 2030. Året därpå beslutades att 14 tunnelbanevagnar skulle byggas om till sju fordon för Saltsjöbanan, för att göra den kommande tolvminuterstrafiken på banan möjlig. Men förra året revs det beslutet upp. Nu är planen att bygga om ett enda tunnelbanetåg, för att använda pengarna till att istället åtgärda bullerproblem längs banan.

Men S ifrågasätter nyttan av det. I en motion, som togs upp på regionens trafiknämnds senaste möte, föreslår S att det ska utredas ifall nya vagnar är mer kostnadseffektiva än ombyggda tunnelbanevagnar.

”Många klagar på buller”
Jens Sjöström, S, oppositionsregionråd, konstaterar att nya vagnar både låter mindre och har högre komfort än äldre.
– Vi har fått många synpunkter från närboende om problemen med buller från Saltsjöbanan, säger han och fortsätter:
– Dessutom känner vi viss oro över att det nu bara är ett tågset som planeras byggas om. Förvaltningen säger att man ändå ska klara tolvminuterstrafik, men det är fortfarande ett orosmoment för oss.

I ett yttrande över motionen skriver regionens trafikförvaltning att man där, sedan förra året, utreder frågan. I arbetet ingår att titta på hur den ska lösas på kort sikt, alltså fram tills att tunnelbanan till Nacka öppnar, omkring år 2030. Dessutom planerar trafikförvaltningen att under 2021 utreda banans fordonsbehov för åren 2030–2050. Först i den utredningen ingår att se över alternativ med nya fordon.
Några nya vagnar före 2030 lär det alltså inte bli.

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons konstaterar att utredningarna är omfattande.
– De tittar på hur Saltsjöbanan och bussarna ska samspela fram tills att Slussen och Danviksbron kan trafik-eras igen, hur man ska göra i väntan på att tunnelbanan blir klar och hur man därefter ska lösa vagnfrågan, säger han.
Varför kan man inte satsa på nya vagnar inom kort?
– Vi skrotar inte fungerande tåg, det vore kapitalförstöring. Det är bättre att köpa in nya vagnar först när vi vet hur många som behövs och när de behövs. Någonstans runt 2030 bör vi ha en långsiktig nästa generations tåglösning. Om det blir en kombination av nya tåg och renoverade äldre tåg, eller om det bara blir nya, vet vi inte än.
Vad tycker du om att resa med Saltsjöbanan i dag?
– Jag håller med om att det inte alltid är högsta komfort. Dessutom vill man ju alltid ha de modernaste och senaste tågen. Min ambition är att på ett ansvarsfullt och hållbart sätt generationsskifta tågen. Det rör sig om mycket pengar och det ekonomiska läget är ansträngt på grund av pandemin, säger Kristoffer Tamsons.

 
Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x