”Tillsvidareanställningar kan rädda liv i kommunen”

Insändare Publicerad 14:15, 13 februari 2021

• Både äldre och de som omfattas av den nya gymnasielagen gynnas av trygga anställningar, skriver Eva Brandsma, projektledare för jobbpepp

Coronakommissionens delrapport 1 visar bland annat att spridning av covid-19 och de många dödsfallen på äldreboenden hänger ihop med osäkra anställningar och kompetensbrist. Rapporten pekar på en fragmentarisk organisation, ett behov av högre bemanning, ökad kompetens och rimliga arbetsförhållanden. Dödstalen är fortsatt höga. Kommunals ordförande Tobias Baudin pekar ut timanställningar som en bidragande faktor.  

Många av de som utbildar sig inom vård och omsorg kom som ensamkommande under 2015. En stor grupp av dessa omfattas av den nya gymnasielagen, vilket innebär att ungdomen fått tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Den som lyckas få en tillsvidareanställning inom sex månader efter avslutade studier kan få permanent uppehållstillstånd i Sverige annars kommer den att utvisas. 

Vi inom projektet Jobbprepp (www.jobbprepp.nu) följer de ensamkommande ungdomar som har studerat på Värmdö och som nu börjar komma ut i arbetslivet som timanställda inom hemtjänst och på äldreboenden. De är inlärda, upplärda, inkörda och omtyckta. 

Värmdö har i dessa ungdomar nyutbildade eller snart färdigutbildade undersköterskor. Värmdö har investerat i skola, boende, social trygghet och hälso- och sjukvård. Nu har ungdomarna äntligen möjlighet att betala tillbaka. Men för att få behålla denna kompetenta personal måste Värmdö kunna erbjuda tillsvidareanställning. Till exempel kan nämnas en av ungdomarna i Jobbprepp som just avslutat sina studier till undersköterska. Ungdomen har under studierna arbetat extra på två LSS-boenden i kommunen och börjar nu som timanställd undersköterska på två ställen till. Chefen är entusiastisk men kan inte erbjuda en tillsvidareanställning vilket innebär att ungdomen måste lämna kommunen för utan en tillsvidareanställning så väntar utvisning.

Bristen på fast, utbildad personal inom äldreomsorgen är en av orsakerna till de höga dödstalen och smittspridningen. I skenet av det måste vi se ungdomarna som det de är. De resurser som Värmdös äldreomsorg behöver.
Det går inte att andas ut nu bara för att äldre på boenden och personal fått vaccin — bristerna inom äldreomsorgen som blottlagts kvarstår oavsett pandemi eller inte. En slutsats är att tillsvidareanställningar kan rädda liv i kommunen — för äldre och för ungdomar som omfattas av den nya gymnasielagen.

Eva Brandsma
Projektledare Jobbprepp, ett arbetsmarknadsprojekt inom Värmdö kommun i samverkan med Frivilliga Familjehem på Värmdö och Värmdö församling 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x