Debatt Publicerad 12:28, 18 januari 2021

• Normalt sett brukar Moderaterna vurma för marknadsstyrning, men när det kommer till p-platser så vill de reglera på bästa öststatsmaner, skriver MP i ett debattsvar

Svar på debattartikel i NVP 29 december.

Moderaterna påstår i en debattartikel att Miljöpartiet vill bestämma att ett nytt bostadskvarter i centrala Nacka ”Elverkshuset”, inte ska ha några parkeringsplatser alls. Det är lögn. Däremot vill vi inte att kommunen ska tvinga byggherrar att bygga fler p-platser än vad som behövs. Dessa måste sedan hyras ut till subventionerat pris vilket driver på ett ökat bilinnehav. Subventioner till p-platser resulterar också i dyrare bostäder. Miljöpartiet ser ett stort behov av fler och billigare bostäder, men inte fler billiga p-platser. Normalt sett brukar Moderaterna vurma för marknadsstyrning, men när det kommer till p-platser så vill de reglera på bästa öststatsmaner. 

En modern stadsplanering med närhet till kollektivtrafik, skolor, butiker, idrottsplatser och annan samhällsservice skulle göra att de flesta kan ta sig fram utan egen bil i centrala Nacka. För att nå upp till klimat- och miljömålen måste vi också få fler att välja bort den egna bilen. 
Höga parkeringskrav leder ofta till mer bortsprängt berg, mer betong, och ökade koldioxidutsläpp i byggprocessen med upp till 50 procent. Garage under gårdar minskar möjligheter till grönska, biologisk mångfald och en hållbar hantering av regnvatten. Krav på p-platser konkurrerar med ytor för mötesplatser och lek och rekreation i boendemiljön. Varje ny bil kräver dessutom mer än bara en ny parkeringsplats vilket gör att det i dag finns mer parkeringsyta än boyta i Sverige. Även om utsläppen från framtidens elbilar inte kommer påverka klimatet lika mycket som dagens fossilbilar så tar de lika mycket plats. Dessutom säljs det i dag fler fossilbilar än elbilar, och det är nu vi måste rädda klimatet, inte senare.

Krav på mer flexibla parkeringstal än de i Nacka stöds av både marknaden, vetenskapen och miljörörelsen. De beslut vi politiker fattar i dag får vi leva med under lång tid framöver men, tyvärr var det inga andra politiker i Nacka som stöttade oss i Miljöpartiet vid röstningen om parkeringstalen vid det senaste kommunfullmäktige.

Sidney Holm, MP
Oppositionsråd
Lisskulla Zayane, MP 
Gruppledare


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x