"Friheten att röka en joint viktigare än folkhälsan för CUF"

FOTO: MOSTPHOTOS
Debatt Publicerad 12:17, 16 januari 2021

• "Svenska folket vill inte legalisera cannabis", skiver Staffan Hübinette i ett debattsvar

I sitt svar på min replik om narkotikapolitik undviker My Pohl de fakta och argument jag anförde som invändningar mot hennes första inlägg. I stället för att bemöta i sak svarar Pohl med en blandning av nya lösryckta påståenden och principresonemang där bristen i logik och samband blir tydlig.

För Pohl och CUF är det dock ett mindre bekymmer. Det är ideologi och friheten att röka en joint det handlar om oavsett dess konsekvenser, oavsett fakta.
Narkotikadödligheten i Sverige är hög, men den har minskat sedan 2015, bland annat som ett resultat av domarna mot två bröder som sålde fentanyl på nätet och fälldes för vållande till annans död vilket minskat nätförsäljningen. Att Sverige 2019 hamnade högst på EU-listan trots minskad narkotikadödlighet förklaras av att Estland som tidigare legat högst drastiskt minskat dödligheten på kort tid, också det som ett resultat av polisens lyckade insatser mot fentanylsyndikat.

Pohl säger sig vilja införa en lagstiftning som befolkningen respekterar, det vill säga legalisering. I februari 2020 ställdes följande fråga i en SIFO-mätning: ”All icke-medicinsk hantering av narkotika är idag förbjuden i Sverige. Förbudet omfattar även själva konsumtionen. Anser du att narkotikakonsumtionen skall vara förbjuden även i framtiden eller skall den inte vara det?”

86,3 procent svarade ja och bara 8,7 procent ville slopa förbudet. Svenska folket vill inte legalisera cannabis och vi har en lagstiftning som den stora majoriteten respekterar.
Pohl ställer frågan: ”Vad väljer man – många som brukar och få som dör eller få som brukar och många som dör?” Som om detta var alternativen.

I Colorado som legaliserat är cannabisanvändningen sex gånger högre än i Sverige och dödligheten dubbelt så hög. Samtidigt som cannabisanvändningen ökat har dödligheten ökat. I British Columbia i Kanada som legaliserat är cannabisanvändningen ännu högre och dödligheten 3-4 gånger högre. Ändå vill My Pohl se en sådan politik i Sverige.

Alternativet hög användning och hög dödlighet finns alltså, likaså alternativet låg användning och låg dödlighet. I Sverige behöver vi hålla kvar vid den låga användningen, men minska dödligheten. Det löser vi inte med en legalisering och ökad användning av cannabis. Lite tyder på att en legalisering av cannabis skulle minska dödligheten av heroin, metadon, buprenorfin, fentanyl, amfetamin och kokain som det oftast handlar om.

”Vi i CUF tycker att en vuxen människa själv ska få välja att dricka ett glas vin eller röra en joint”, säger Pohl. Det är där skon klämmer. För CUF går friheten att röka en joint före - oavsett dess konsekvenser för samhälle och folkhälsa får vi anta. Tur att 86 procent av svenska folket inte delar den uppfattningen.

Staffan Hübinette
Författare, Årets förebyggare 2017, projektledare för Narkotikafri skola


 
Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x