Debatt Publicerad 12:22, 04 januari 2021

• "Vi tycker att en vuxen människa själv ska få välja att dricka ett glas vin eller röka en joint", skriver CUF i ett insändarsvar 

Svar på Staffan Hübinettes insändare i NVP 1 december. 
Staffan Hübinette får det i sin replik att framstå som att Sverige just detta år råkar ligga dåligt till i mätningar av narkotikarelaterad dödlighet i olika länder. Så är inte fallet. Sverige gick från att under en längre tid legat på Europas näst högsta dödlighet till den högsta. Den svenska narkotikapolitiken är ohållbar.

Som exempel på ett framgångsrikt tillvägagångssätt att minska dödligheten framhåller Hübinette polisiära insatser. För det första strider det mot rättsprincipen att lagföra brott utan offer. För det andra är det resursslöseri att använda polisiära resurser till att jaga knarkare istället för riktiga brottslingar. Och för det tredje är det inhumant och verkningslöst att straffa människor i ett svårt missbruk istället för att ge dem vård.  

I sin replik beskriver han hur höga åldersgränser och skatter har lett till att svarta marknader har uppstått i amerikanska delstater som legaliserat. Det är något som Sverige kan dra lärdom av inför framtidens liberaliserade narkotikalagstiftning. Lösningen på problemet är dock enkel. Inför en lagstiftning som befolkningen respekterar. En åldersgräns på 21 är orimlig och skatterna får inte vara för höga för då söker sig folk till andra alternativ.

Att Hübinette berömmer den låga cannabisanvändningen bland skolelever i Sverige när narkotikadödligheten är skyhög är bara pinsamt. Vad väljer man — många som brukar och få som dör eller få som brukar och många som dör? Givetvis är det skadligt att bruka narkotika men det är ett individuellt val. Vi i CUF tycker att en vuxen människa själv ska få välja att dricka ett glas vin eller röka en joint.

Folkhälsomyndigheten har föreslagit en utredning om avkriminalisering av narkotikabruk mot bakgrund av att både användningen och antalet dödliga överdoser har ökat under senare år. Lena Hallengren, som när det gäller covid-19 rättat sig efter myndigheten, avfärdade förslaget kategoriskt och sa att det handlar om vilka signaler man vill skicka. Var inte som Hallengren.

My Pohl
Maya Kastlander
Filip Widén
Centerpartiets ungdomsförbund i Nacka och Värmdö


 
Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x