Värmdö Publicerad 11:51, 07 januari 2021 Uppdaterad 13:42, 07 januari 2021

• Skolbeslut kan komma att skjutas fram • "Handlar inte om känslor"

Drygt 4 000 Värmdöbor vill ha en folkomröstning för att stoppa planerade nedläggningar av förskolor och skolor. I dag överlämnades namnlistorna till Deshira Flankör, M, och Fredrik Sneibjerg, L. Beslutet kan nu komma att skjutas fram.

På två månader har föräldrar samlat in 4 089 namn från personer som vill få till en folkomröstning för att stoppa de planerade nedläggningarna och centraliseringarna av förskolor och skolor. Det är mer än de tio procent av kommunens röstberättigade som krävs för att en folkomröstning ska bli av.
– Jag tycker det är väldigt talande för Värmdö kommun. Vi går man ur huse. Vi har väldigt engagerade medborgare som vill något med sitt samhälle, sa Pernilla Alexandersson, ordförande i föreningen Värmdös samlade föräldrar.

Halv nio i morse överlämnades formellt namnlistorna till den politiska ledningen.
– Vi hoppas på en nystart, en bra dialog och ordentliga beslutsunderlag som bygger på grundliga konsekvensanalyser innan beslut fattas om nedläggningar, sa föräldern Anders Malmros till politikerna.

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Sneibjerg, L, tackade när de tog emot den kartong som innehöll namnlistorna.
– Bra kämpat. Ni har arbetat stenhårt, jag vet av egen erfarenhet av kampanjarbete hur svårt det kan vara att få kontakt med människor. Jag förstår att om man berörs av förändringar att det är mycket känslor. Jag har full respekt för det. Våra beslut berör till och från på olika sätt. Men vi är också ansvariga för helheten, sa Deshira Flankör till föräldrarna.

Pernilla Alexandersson var efter överlämningen irriterad över hur föräldrarna bemöts:
– De talar om känslor. Det handlar inte om känslor. Det är ett förminskande av oss och frågorna. Jag har under de gångna månaderna lärt känna många av Värmdös medborgare, och det finns mycket kunskap och kompetens. Sen kommer ordförande ut och säger att ”vi förstår att det är mycket känslor”. Vi vill ha dialoger och analyser utifrån barnrättsperspektivet och att personalen får vara med. Det är fakta, inte känslor.

Det är två ärenden som berörs av folkomröstningen. Frågan om skärgårdsskolan har majoritetsåterremitterats till utbildningsnämnden efter att två M- och en L-ledamöter valt att inte rösta för beslutet. Även ”samlokaliseringsärendet” skickades tillbaka till kommunstyrelsen, via en minoritetsåterremiss, efter att oppositionen fått stöd av en MP-ledamot. Nedläggningen av förskolor och skolor kan nu, på grund av folkomröstningskravet, komma att behöva skjutas fram.
– Samlokaliseringsfrågan minoritetsåterremitterades till kommunstyrelsen, och ska tillbaka till kommunstyrelsen i januari eller senare. Jag får återkomma med svar om det, sa Deshira Flankör efteråt.

Nu kommer kommunen kontrollera att namnlistorna stämmer. Därefter ska kommunfullmäktige besluta om en folkomröstning ska hållas och i så fall hur den ska gå till och när den ska hållas.

Det är andra gången föräldrar driver igenom en folkomröstning om skolan i Värmdö. Senaste var 2014. Precis som då, är frågeställningarna, men också flera politiker desamma. Den gången låg valdeltagandet på 38 procent, och av dem röstade 75 procent ja till att kommunen skulle ta fram en ny skolorganisation med berörda parter.
– Vi sätter fingret på den tradition de styrande politikerna i vår kommun har att forcera fram snabba, ogenomtänkta beslut. Det saknas genomgående konsekvensanalyser och dialog, men det är inte speciellt för skolan. Det saknas även vid större beslut som påverkar invånarna för lång tid framåt. Inte ens samråd som ska ske enligt lag sköter man så som krävs, säger Karin Ekelund Malmros.
– Det är många som är engagerade i detta och håller med oss. Det är stora och viktiga frågor som påverkar många i kommunen, sa föräldern Elisabeth Schreuder.

Folkomröstningen

Ett folkinitiativ är tvingande. Om tio procent av de röstberättigade i en kommun skriver under måste kommunen hålla en folkomröstning, om inte två tredjedelar av kommunfullmäktige röstar emot. Däremot är resultatet av en folkomröstning rådgivande. Politikerna måste alltså inte följa folkomröstningens resultat.

I oktober 2020 hade Värmdö 34 550 röstberättigade folkbokförda, vilket skulle motsvara att cirka 3 400 till 3 500 namn krävs.


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x