Värmdö Publicerad 10:56, 17 december 2020

• Spricka i MP • Oppositionen krävde återremiss • Folkinitiativet samlat drygt 3 500 namn

Frågan om nedläggningen av flera förskolor, Munkmoraskolan och flytten av Ekedalsskolans årskurs 5 skickades tillbaka på kommunfullmäktige i går kväll.

Detta efter att ledamoten Siv Strömbäck, MP, men även S yrkat på en återremiss - där S återremiss, efter votering, fick stöd av MP-ledamoten, SD och V. 

– Jag anser att utredningen saknar en ordentlig analys och konsekvensbeskrivning för barn, elever, familjer och lärare som berörs av de föreslagna förändringarna. Det saknas också en tydlig plan för hur samlokaliseringen ska genomföras, vad de tomma lokalerna ska användas till och hur resultatet kommer att se ut. Det finns heller inte ett framtaget förslag vad gäller trafiksituatione och miljön i samband med förändringsförslaget, säger Siv Strömbäck, MP.

Minoritetsåterremissen gick igenom med 24 röster mot 27. Även Siv Strömbäck stödde den men efter votering. Det innebär att det nu finns en spricka inom MP vad gäller skolfrågan.

– Vi har haft olika åsikter internt. Jag har drivit frågan att man inte ska lägga ner förskolor och skolor på detta sätt. Och jag står för det jag anser.

Är du ensam i partiet att tycka detta?

– Nej , det är många medlemmar som har samma åsikt. Det är de och medborgarna jag företräder. Jag kommer att göra vad jag kan för att påverka de här frågorna. Alternativet hade varit att hoppa av, men det tänker jag inte göra.

Utanför kommunfullmäktigesalen i kommunhuset i Skogsbo hade fyra föräldrar samlats i manifestationen #gultförskolan mot planerna. På jackryggarna fick siffrorna 3 519 symbolisera de namn föreningen Värmdös samlade föräldrar på en månad samlat in för att få till en folkomröstning. Det är tillräckligt många namn för att en folkomröstning ska kunna ske.

Efter minoritetsåterremissen kommer nu frågan upp igen, troligen i januari för ett nytt beslut.

"Nu har vi lite längre tid på oss att påverka politikerna i majoriteten att lyssna på oss" skriver föräldraföreningen i Facebookgruppen Rädda våra skolor och skolor.

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x