"Det är skillnad på rättvist och rättighet"

Insändare Publicerad 12:23, 07 december 2020

• "Att kommunen lägger pengar på jurister i en rättslig tvist är inget annat än ett stort slöseri med skattepengar", skriver insändarskribenterna i ett öppet brev

Öppet brev till Anna Lipinska, KD, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
Svar på artikeln om orimlig hyressättning i en nybyggd gruppbostad i Värmdö, i NVP 24 november. 
Där svarar du, Anna Lipinska, inte på frågan hur det kommer sig att kommunen haft en oskäligt hög hyra för LSS-bostäderna i Gustavsberg. Det är olyckligt. Vi har lyft den här frågan i ett flertal möten. Att kommunen då lägger pengar på jurister i en rättslig tvist är inget annat än ett stort slöseri med skattepengar.

Vi har på möten med Rådet för funktionshinderfrågor fått en redovisning kring hyressättning där man menar att man inte behöver följa LSS i hyressättningen i särskilda boenden och gruppbostäder utan att man kan sätta hyror enligt marknadsprincipen. Det stämmer att det finns ett prejudikat på just hyressättningen, men det innebär inte att kommunen kan strunta i vare sig LSS portalparagrafer 5 och 6 eller LSS §19 som säger att ”kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov”.

Det är också talande att du i artikeln lyfter ordet ”rättvisa”. LSS är en rättighetslag. Eftersom funktionsnedsättningar ytterst sällan drabbar människor på ett rättvist sätt är heller inte lagen en rättviselag. Detta har vi också diskuterat på Rådet för funktionshinderfrågor ett flertal gånger. LSS är till för att personer med vissa funktionsnedsättningar ska få goda levnadsvillkor utifrån sina individuella förutsättningar. Det finns inget rättvist i det, det är en rättighet. Två väldigt lika ord, men med helt olika innebörd i praktiken. 

Slutsatsen blir att i bostadsfrågan är ett hyrestak inte tillräckligt, det behövs också ett individuellt kommunalt bostadstillägg. Det är därför bra att det nu pågår ett uppdrag om hyresmodellen. Vi ser fram emot kallelse till samverkan i ärendet (enligt LSS §15:7). Vi hoppas att du ser till att förslaget till beslut tas fram i samverkan med, det vill säga tillsammans med, intresseorganisationerna, och att det är kvalitetssäkrat innan ärendet läggs fram i nämnden.

Katarina Berggren
ordförande FUB Nacka Värmdö 
Anna Brandström
ordförande Kullsvedsskolans föräldraförening

  
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x