"Kasta inte iväg pengarna — lös problemen"

Debatt Publicerad 08:36, 15 november 2020

• "Det är inte längre moraliskt försvarbart att kasta pengar på socialtjänsten om det inte löser problemen", skriver KDU

Det årliga budgetarbetet har precis tagit vid och efter ett mycket annorlunda år tvingas kommunen prioritera spara. Förra året sköt Alliansen till 60 miljoner kronor extra till socialnämnden. Det räcker inte med tillskott av pengar. Socialtjänsten står inför stora problem som försvårar arbetet. Problemen är strukturella och beror bland annat på hög personalomsättning.

I föräldrabalken görs det gällande att barnens bästa ska vara avgörande för bestämmelser som rör barnet. 
Det är inte ett lätt arbete att säkerställa att utfallet, i såväl vårdnads-, boende-, och umgängestvister som i LVU-ärenden, alltid resulterar i det som är bäst för barnen. Det kräver kompetens, tålamod och noggrannhet.

Ett stort problem inom socialtjänsten i många kommuner har varit den höga omsättningen av socialsekreterare. Hög personalomsättning medför stora kostnader som istället bör investeras på andra sätt inom socialtjänsten. 
Utöver kostnader uppstår också vakanta tjänster som kommunerna inte alltid lyckas fylla på kort tid. 

Vakanta tjänster ökar arbetsbelastningen på övriga socialsekreterare och orsakar en ond spiral.
Visst, för att snabbt lösa problemet med höga kostnader är det förstås möjligt att ösa pengar på en blödande socialtjänst, men det bör inte ens ses som ett alternativ på en hållbar och långsiktig lösning. 

Socialtjänsten bör vara en trivsam arbetsplats och en arbetsplats att utvecklas på. Att satsa på kompetensutveckling är en betydligt billigare och mer lönsam investering. Ett mentorskap där nya socialsekreterare kan ta hjälp av mer erfarna kollegor är ett exempel på sådan långsiktig lösning.
Det är inte längre moraliskt försvarbart att kasta pengar på socialtjänsten om det inte löser problemen, barnens bästa måste sluta lysa med sin frånvaro.

KDU Nacka


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x