”CUF — ta reda på fakta om knark”

Cannabisplanta. FOTO: MOSTPHOTOS
Debatt Publicerad 13:13, 30 november 2020

• "En avkriminalisering eller legalisering löser dock inte problemen", skriver Staffan Hübinette i en debattreplik

Svar på CUF:s debattartikel i NVP 3 november.
My Pohl och två kollegor från CUF i Nacka/Värmdö efterlyser en faktabaserad narkotikapolitik och vill legalisera narkotika. Inlägget är dock fyllt av felaktiga påståenden som saknar stöd i fakta. En jämförelse kan göras mellan Sverige och Colorado som legaliserat 2013.

Pohl säger att ”Endast genom en legalisering kan drogproblemen reduceras.”
Fakta är att narkotikaanvändningen bland skolelever är sex gånger högre i Colorado än i Sverige.
Pohl säger att ”Sverige har högst narkotikadödlighet i hela EU, en direkt konsekvens av den restriktiva politiken.”
Det är riktigt att Sverige i år ligger högst och narkotikadödligheten är alldeles för hög. Men alla vet att det finns stor osäkerhet i statistiken då kvaliteten i rapporteringen från olika länder skiljer sig och att jämförelser är svårt att göra. Att Sverige i år hamnade i topp beror på att Estland som tidigare låg högst på kort tid kraftigt minskat dödligheten, men inte genom att legalisera utan genom framgångsrikt polisarbete som knäckt fentanylsyndikat. Dödligheten i Sverige sjunker också sedan ett par år och förväntas sjunka ytterligare.
Att dödligheten skulle orsakas av den restriktiva politiken är ett återkommande påstående som saknar stöd. I Colorado som legaliserat är dödligheten i överdoser per 100 000 mer än dubbelt så hög som i Sverige.

Pohl säger att ”Portugal med lägst dödlighet har infört en avkriminalisering”. Initialt sjönk dödligheten, bland annat som en följd av en stor satsning på vård, men för att under senare år öka. Av rapporten Avkriminalisering av narkotika — vad kan vi lära av Portugal? framgår att dödligheten i Portugal sannolikt är betydligt högre än vad myndigheterna rapporterar. En genomgång av dödligheten i länder som avkriminaliserat visar inget samband mellan avkriminalisering och dödlighet.

Slutligen säger Pohl att den svarta marknaden försvinner vid en legalisering. Data från delstater i USA som legaliserat visar att en betydande del av den svarta marknaden kvarstår. Ett skäl är att alla under 21 år som använder cannabis måste skaffa den illegalt och den gruppen är stor i dessa stater. Ett annat skäl är att beskattningen leder till ett högt pris och att illegal cannabis är betydligt billigare vilket många föredrar. Vid en legalisering skapas två konkurrerande marknader, en vit och en svart. Konkurrens leder till lägre priser och ökad konsumtion. Den svarta marknaden i Colorado som legaliserat är större än i Sverige som har ett förbud och där hela marknaden är svart. 

Den 12 november kom en ny ESPAD-studie (europeisk drogvaneundersökning) som visar att cannabisanvändningen bland svenska skolelever är bland den lägsta, av 35 länder ligger Sverige på 31:a plats. Cannabisanvändningen är dubbelt så hög i Portugal.

Svensk narkotikapolitik har brister och mycket behöver bli bättre. En avkriminalisering eller legalisering löser dock inte problemen, tvärtom riskerar de öka. CUF behöver följa sitt eget råd och ta reda på fakta.

Staffan Hübinette
Författare, Årets förebyggare 2017, projektledare för Narkotikafri skola


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x