Värmdö Publicerad 15:05, 16 november 2020

• "Hade vi tappat en till hade det inte gått"

Det var smittoläget, nya riktlinjer och att flera tjänstemän insjuknat som var orsakerna till förslaget om att korta budgetfullmäktige till en timme. Det säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

Hade vi tappat en till hade vi inte lyckats genomföra fullmäktige, säger hon.

Som NVP berättat föreslog kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, att budgetfullmäktiges möte skulle kortas till en timme. Samtidigt ville Majoriteten ta beslut i flera omdebatterade frågor. Förslaget att korta mötet avsåg själva budgetdebatten, inte behandlingen av övriga ärenden. Förslaget mötte kritik och stoppades av oppositionen.

Nu säger Deshira Flankör att förslaget uppkom efter att Folkhälsomyndigheten utfärdat nya riktlinjer och regionen gått ut med lokala allmänna råd, och efter att kommunen snabbinkallats till ett regionalt råd av landshövdningen med anledning av smittoläget.

– Efter varje fullmäktige kallar ordförande i fullmäktige till ett möte med gruppledarna för att utvärdera mötet och hur man kan göra nästa möte bättre. I detta fal hade vi tre sådana möten och från början föreslogs helt andra saker, bland annat diskuterade vi hur så många som möjligt skulle kunna samlas i fullmäktige för det var så stökigt med det digitala systemet. Men sedan kom ny information, med indikationer om fler sjukskrivna i covid-19, även bland tjänstemännen, säger hon.

Hon skickade därför ut ett mejl till alla gruppledarna på måndagen den 2 november, om förslaget att korta budgetdebatten till en timme (alltså inte övriga ärenden). Förslaget stoppades av S och V.

–  Från början handlade det om 2-3 timmar som vi diskuterade. Argumenten har varit många, bland annat uifrån sårbarheten i allas uppkopplingar, att många har kopplat upp sig hemifrån och har sett det som bekymmersamt att sitta ostört från familj samt att sjukdomsbilden för personalen och risken att vi inte skulle kunna ha tillräckligt många på plats. Våra, alltså gruppledarnas, förhandlingar bygger på att vi kommer överens, sen gäller det också för gruppledarna att få varje grupp att förhålla sig till förslag. Alla är debattsugna, och för många är det enda möjligheten att få debattera och säga vad man tycker och tror på.

I fjol tog budgetdebatten drygt 13 timmar. Trots att det nu tog tio timmar är Deshira Flankör ändå nöjd.

– Det blev något bättre än förr. Debatten var rätt saklig, lagom. Ur perspektivet att förtroendevalda satt bänkade vid sin dator, och flera inte har möjlighet att sitta ensamma utan måste sitta med sin familj i samma rum, så tycker jag det blev bra.

Under budgetfullmäktige 2019 hade man totalt 21 ärenden, varav bara ett annat beslutsärende, och det var S initiativ om att ändra ersättningsreglementet. I år hade man 33 ärenden, varav tio beslutsärenden, förutom budgeten även beslut om skärgårdsskolan, detaljplan om Ekvik och flera e-förslag om hemtjänst och skolorna.

Varför la ni på fem gånger fler beslutsärenden än mot i fjol?

– Vi tog med de ärenden som var av akut karaktär. Desssutom hade vi ett ordinarie fullmäktigemöte färre än i fjol. Sen är det vissa saker som sammanfaller på ett sätt som inte går att förutse, men däremot måste den hanteras för att beslutet ska kunna bli färdigt i lagom tid inför verkställighet. I fjol hade vi inte lika många beslutsärenden som var klara som i år.

Är det bara budgeten som är farlig utifrån coronasituationen?

– Nej, farlig är inget ord jag använder för en öppen debatt är inte farlig, men däremot var en budgetfullmäktige via länk och deltagande hemifrån svår för många. Sett utifrån själva debatten tycker jag att vi lyckades begränsa debatten någorlunda. Jämfört med fjolårets budgetdebatt tycker jag vi minskade ner den plus att vi hade sjukdomsfall, även bland tjänstemän som bistår vid fullmäktigemötet. Hade vi tappat en till hade vi inte lyckats genomföra budgetfullmäktige, säger Deshira Flankör.


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x