Debatt Publicerad 12:17, 21 oktober 2020

• "Hur mycket mer av familjesilvret i form av mark och fastigheter planeras att säljas ut?", frågar Nackalistan i sitt debattinlägg

Tunnelbaneavtalet 2014 tvingade kommunen att förtäta västra Sicklaön med 100 procent till år 2030. Trots att befolkningstätheten redan då var en av de högsta i landet. Beslutet om avtalet togs utan att det föregicks av en risk- och konsekvensanalys, vilket gjorde att Nackalistan, NL, röstade emot. 

Kommunen har nu tvingats till reträtt på grund av de orealistiska planerna. Utvecklingstakten ska halveras med en ny genomförandeplan för stadsbyggandet på Västra Sicklaön. Men återigen utan en ekonomisk långtidsprognos och utan en fördjupad risk- och konsekvensanalys! Trots det bekymmersamma ekonomiska läget. Vilka risker innebär detta för Nackas medborgare? 

Vi läser i genomförandeplanen att kalkylerna visar på otillräckliga överskott de närmast 30 åren — och då finns inte medfinansieringen av fördyringen av tunnelbanan på nio miljarder ens med i kalkylen! Man räknar med att behöva spara 15 procent i samtliga projekt — trots det räcker ekonomin inte till för att klara finansieringen av de nya välfärdsfastigheterna. Vissa projekt kan ”behöva omprövas eller göras om i grunden”. Vilka välfärdsfastigheter får stryka på foten? Vilka idrottsanläggningar? Vilka skolor, förskolor eller fritidsgårdar? Besparingar på 15 procent  — räcker det? Har något av kommunens projekt hittills gått ihop?

Det finns mycket som än en gång bekräftar de farhågor NL hade från början. Och frågan är också om skatteintäkterna kommer att räcka till för den nya genomförandeplanen. Hur mycket mer av familjesilvret i form av mark och fastigheter planeras att säljas ut likt Danderyd? Nacka har hittills sålt ut hälften av sina fastigheter. Vad händer om markpriserna sjunker eller när inget finns kvar att sälja?

NL kan inte acceptera ännu en slarvig planering och styrning och röstade därför emot det fortsatta arbetet med genomförandeplanen, när den var uppe på senaste kommunfullmäktige. Återigen kräver vi på bordet en aktuell ekonomisk långtidsprognos och en fördjupad risk- och konsekvensanalys. Även om en halvering av utbyggnadstakten är ett steg i rätt riktning visar majoriteten brister i professionellt ansvarstagande när beslut fattas på så lösa boliner. Varför inte halvera byggande totalt som NL föreslog 2014?

Mikael Carlsson 
Tina Granlund
Bosse Ståldal
Nackalistan

 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x