"Ta ansvar för ö-skolorna"

Insändare Publicerad 11:13, 25 oktober 2020

• "Genom kloka politiska beslut skapas förutsättningarna för en levande skärgård", skriver en Möjabo som vill att politikerna ska värna ö-skolorna

Jag vänder mig till dig med en vädjan och en förhoppning om, att när du lyssnat på mig, på det jag har att berätta, att det då står klart för dig att du vill fortsätta
i dina föregångares fotspår på den inslagna väg värmdöpolitiker oavsett partifärg valde i början på 1980-talet.

1975 lades en skärgårdsutredning på riksdagens bord, som omdefinierade Stockholms skärgård till en glesbygd, trots sin uppenbara närhet till storstaden. Och statsmakterna tog ansvar och riktade stöd till ö-världen, vilket gjorde det möjligt att bo kvar eller flytta hit. Detta var en tid, då landsbygden avfolkades och skolor lades ner på löpande band i hela vårt avlånga land.

Värmdö kommun fattade i det läget ett helt avgörande beslut för sin glesbygdsdel i kommunen. Istället för att dra in och lägga ner skolor startade kommunen högstadier på Sandhamn, Runmarö, Svartsö och Möja och några år senare även på Nämdö. Den nedåtgående befolkningskurvan vände uppåt, barnfamiljer satsade på att bo och livnära sig ute på öarna. Näringslivet blomstrade, och det småskaliga företagandet tog fart som aldrig förr. Skolorna fylldes med barn, kommunen byggde ut ändamålsenliga lokaler, hela ö-samhällena vitaliserades. Besökare som kom ut till öarna, vare sig det var vintertid eller sommartid, gladdes åt att sätta ner foten i en bygd som sjöd av liv.

Politikerna i Värmdö kommun förstod tidigt att ö-skolan är navet i skärgårdssamhället, är förutsättningen för ett fungerande familjeliv och i förlängningen kreativitet och förmåga att skapa nytt. Se bara vad dessa barn, som idag är egna företagare, inspirerade av sina föräldrar har skapat: På Möja, där jag bor, har de initierat eller medverkat till flera viktiga projekt såsom Ulviks gård/öppnande av det gamla odlingslandskapet, gemensamma va-lösningar för hela byar och byggandet av Möjahallen. De har också värnat om en meningsfull fritid genom att genom decennierna arbeta kulturellt. Ett resultat av det är till exempel att vi sedan fyra år driver Möja bio året runt med modern teknik.

Politikerna i Värmdö gick som kärringen mot strömmen, man byggde nytt, man byggde ut och på så vis avfolkades inte ö-världen. Och de tog ansvar för hela grundskolan. Ingen 13-åring skulle behöva färdas över blåsiga fjärdar i höstmörkret för att fullfölja sin skolplikt. Ingen förälder skulle behöva följa sin unge till W-båten klockan sex på morgonen med vetskapen om att barnet hade en lång, lång dag framför sig. Nej, undervisningen skedde på hemön. Sett över tid nästan uteslutande med utbildade lärare, ty det har aldrig varit svårt att rekrytera behörig personal till denna spännande bygd.

Så jag vädjar till dig: Låt Värmdös ö-värld ha kvar sin grundskola. Ha lite is i magen, även om elevunderlaget är lågt i dag så kommer det att vända. Vi har sett det förr.
Genom kloka politiska beslut skapas förutsättningarna för en levande skärgård. Vi behöver den, ni på Värmdö behöver den, ja en levande skärgård är ju hela Sveriges kronjuvel, som vi alla värnar tillsammans.

Inger Olsson
Möjabo
Lärare på Möja skola 1977-1995 (startade i samarbete med Värmdö kommun högstadiet på Möja i början av 1980-talet)


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x