Nacka sänker skatten med 20 öre

FOTO: JALMAR CARLSON
Nacka Publicerad 13:20, 20 oktober 2020

• Alliansen föreslår en budget med stort reformutrymme • Sänkt skatt med 65 miljoner

De trodde knappt sina ögon. Men Nacka kommuns ekonomi är stabil, de stora besparingarna är skrotade och i stället satsas det på hemtjänst och skola — och skatten kan sänkas med 20 öre.
– Vi gör vad vi lovat. Vi skulle sänka skatten under mandatperioden, och nu går det, säger Mats Gerdau, M, kommunstyrelsens ordförande.

Från osäkerhet och besparingskrav i juni, via ett resultat för 2020 med överskott fördelat i fonder i höst till en budget för 2021 med stort reformutrymme — och skattesänkning.
– Ja, vi trodde knappt våra ögon. Siffrorna var så pass mycket bättre än vad vi vågat hoppas på, säger Mats Gerdau och får medhåll från sina allianskollegor Gunilla Grudevall-Sten, L, Karin Teljstedt, KD, och Hans Peters, C.

– Vi vill sprid framntidstro och hopp. Det går bra för Nacka och vi vill att alla Nackabor ska få del av tillväxten, både i form av bättre välfärd och sänkt skatt. Det är en expansiv men ansvarsfull budget, säger Mats Gerdau.

Prognosen för 2020 visade på sjunkande skatteintäkter och högra arbetslöshet på grund av corona. Men det blev inte så.
2012 höjde Alliansen i Nacka kommunskatten med 35 öre (per hundralapp), med löfte om att sänka, eller ”återställa” framöver. 2015 sänktes skatten med 10 öre, 2017 med ytterligare 10 öre för att nu 2021 sänkas med ytterligare 20 öre — en reform som tar cirka 65 miljoner från kommunkassan och som innebär cirka 1500 kronor lägre skatt per hushåll och år, enligt Alliansens uträkningar.
– Men märk väl, det gör vi för att vi kan göra välfärdssatsningar också, säger Karin Teljstedt, KD, vars äldrenämnd fått ett stort tillskott, liksom socialnämnden.

I budgeten syns bland annat stor satsning på att höja checkbeloppet för hemtjänst. Äldrenämnden föreslås få ökad budget med 34 miljoner. Hemtjänstchecken höjs med fem procent, varav en procent är prestationsbaserat för hemtjänstföretagen. Socialnämnden kommer att få ökad budget med 67 miljoner kronor och en ökning med 16 procent under 2020 och 2021, där det finns en större satsning på trygghetsskapande åtgärder bland annat.

Också skolchecken höjs rakt över för förskola, grundskola, gymnasie- och SFI, med två procent. Utbildningsnämndens budget ökar med 43 miljoner till nästan på tre miljarder, cirka halva den totala budgeten.
Några av de större investeringarna under 2021 handlar om idrottsanläggningar. Simhallen i Näcken ska byggas, likaså multihallen i Fisksätra, sporthallen vid Sigfridsborgsskolan i Älta och de två fotbollsplanerna i Källtorp.
Eftersom osäkerheten fortsatt är stor för hur stor och långvarig lågkonjunkturen blir ökar också Alliansen kommunens reserver med 51 miljoner kronor till 114 miljoner.

Anledningen till att Alliansen föreslår dessa satsningar, och dessutom föreslår att sänka skatten, är att det finns 265 miljoner me att använda än väntat. Dels genom klart större skatteintäkter (Nackaborna har helt enkelt arbetat, tjänat och skattat mer än förväntat under coronaåret), dels genom betydligt större statsbidrag än normalt (minus skatteutjämningsmiljoner). Och dessutom genom egna besparingar under året.

De flesta av de av nämnderna föreslagna besparingaran kommer nu inte att behöva genomföras. Bland annat den om förre timmar på förskola för barn till föräldralediga eller arbetslösa.


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x