Debatt Publicerad 13:09, 20 oktober 2020

• "Om det går, ta en annan väg eller undvik att resa i högtrafik", skriver Nackas biträdande trafik- och fastighetsdirektör Ulrika Haij i en replik

Insändarskribenten Maria Dahlberg skriver i NVP (1 oktober 2020) att hon upplever att det är otryggt att gå och cykla till jobbet i Nacka.

För det första vill jag säga att det är omständligt att röra sig i centrala Nacka just nu och kommer vara så under lång tid. Det pågår flera parallella projekt i området, vilket berör alla trafikantgrupper — gående, cyklister, bussar och bilister. Trafiksäkerhet och framkomlighet är också prioriterade frågor för oss.

Vårt mål är att där det är möjligt alltid ha separata gång- och cykelbanor. Tyvärr är utrymmet vid Nacka Forum längs Vikdalsvägen begränsat och för smalt för att separera de som går och cyklar. Det betyder att gående och cyklister behöver anpassa sina hastigheter och ta stor hänsyn till varandra. Här kommer vi att sätta upp förtydligande skyltar.
När problemen med hala körplåtar på Vikdalsvägen uppmärksammades kontaktades samtliga berörda aktörer som nu har vidtagit åtgärder. De körplåtar som ligger på platsen i dag är av korrugerad plåt.

Ett övervakat övergångsställe vid rondellen vid Nacka Forum tror vi inte skulle vara lika trafiksäker som dagens tillfälliga lösning och skulle dessutom hindra bil- och busstrafiken med ännu längre köer som följd.

Vi uppmanar alla att hålla låga hastigheter genom området och visa varandra hänsyn. Om det går, ta en annan väg eller undvik att resa i högtrafik. 

Ulrika Haij
Biträdande trafik- och fastighetsdirektör Nacka kommun

 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x