Föräldrar i protestmöte mot nedläggning

Gabriella Fromholt. FOTO: PRIVAT
Värmdö Publicerad 10:52, 28 september 2020

• Utbildningsnämndens ordförande svarar: ”Befolkningsprognosen har slagit fel”

I lördags samlades föräldrar till elever i Gustavsbergs skolor på Munkmoraskolans fotbollsplan, för att protestera mot planerna på omorganisation av Värmdös skolor. 

Som NVP berättat, gick Majoritet för Värmdö i förra veckan ut och berättade att Munkmoraskolan, liksom ett antal förskolor, planeras läggas ner. Barn och elever ska istället flyttas till andra skolor och förskolor.

En av arrangörerna till lördagens möte är Gabriella Fromholt, som har barn på Munkmoraskolan. Hon är en av många som upprörts över skyndsamheten i beslutsprocessen och har varit med och bildat en Facebookgrupp för att rädda Värmdös förskolor och skolor, som nu har över 900 medlemmar.

– Detta är ett alltigenom dåligt förslag, som innebär stora negativa konsekvenser för våra kommunala skolor och för boende i Munkmoraområdet. Man kommer att få en kraftigt ökad trafik genom bostadsområdet på Kvarnberget och man planerar att placera 9-åringar i en högstadieskola, säger Gabriella Fromholt och fortsätter:

– Vi har ett barn med funktionsvariation, och Munkmora är en perfekt skola för honom att utvecklas och känna sig trygg i. Alla pedagoger känner alla barn och verksamheten fungerar otroligt bra. Lokalerna är på inget sätt odugliga utan fyller sina funktioner väl. Att locka med bättre lokaler är inget argument alls. En trygg skola som ser våra barns behov och ger dem utrymme är det vi behöver.

I ett inlägg i Facebookgruppen Värmdöbor om lördagens protestmöte skriver utbildningsnämndens ordförande Cecilia Lindberg, M, att hon förstår att förslaget oroar och berör.

”Bakgrunden till förändringen är att vi i dag har en överkapacitet och att befolkningsprognoserna har slagit fel, vilket har gjort att antalet elever inte har ökat som vi har uppskattat. Vi står med tomma platser inom flera enheter, något som drabbar verksamheten och med detta ytterst barnen och eleverna. Det behöver vi ta ansvar för. I nuläget betalar vi för lokaler som är för stora i förhållande till antalet barn”, skriver hon.

Cecilia Lindberg framhåller vidare att Munkmoraskolan, Ekedalsskolan och Farstavikens skola på Kvarnberget i dag har färre antal elever än vad de är byggda för, och svarar även på funderingar kring om planerna hänger ihop med Engelska skolans etablering i Charlottendal.

”Redan i nuläget finns en överkapacitet och cirka 900 elever pendlar ut från kommunen dagligen för att ta del av en större valfrihet. Många pendlar till exempelvis till Engelska skolan i Nacka. Med Engelska skolans etablering ges den elevgruppen möjlighet att stanna i kommunen.”

Hon avslutar med att skriva att man vill skapa långsiktigt bärkraftiga förskolor och skolor. 

”Därför är den här förändringen nödvändig. Även inom förskolan råder en stor överkapacitet och vi har flera förskolor som har slitna lokaler eller är alldeles för små. Genom att samlokalisera förskolor som antingen är små eller har slitna lokaler, eller både och, ges goda möjligheter att utveckla alla förskolor i en pedagogiskt långsiktigt hållbar organisation. Pengarna kommer i högre grad nå barnen istället för att bekosta lokaler som inte håller långsiktigt, varken ekonomiskt eller pedagogiskt.”

Hanna Bäckman

 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x