Tusen namn i protest mot ö-skoleförslag

FOTO: JENNY FREJING
Skärgården Publicerad 15:52, 30 september 2020 Uppdaterad 19:03, 30 september 2020

• "Inte lyssnat på föräldrarna" • Beslut i morgon

På en vecka har föräldrarna i Facebook-gruppen rädda Värmdös ö-skolor samlat in 1 061 namn i protest mot Värmdö kommuns planer på att lägga ner högstadiet på ö-skolorna på Svartsö, Möja och Runmarö.

Klockan tolv idag överlämnade Runmaröbon Nadja Franke namnlistan till de ansvariga politikerna, utbildningsnämndens ordförande Cecilia Lindberg, M och kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M.
– Vi gör det för att man inte har lyssnat på vad majoriteten föräldrar tycker, inte har gjort en tillräckligt stor konsekvensanalys och tittat på vilka konsekvenser det får för skärgården på kort och lång sikt. Och för att vi inte tycker det är rätt att ta beslut först och sen titta på konsekvenser för enskilda barn, skolan, företagen och föräldrarna, sa Nadja Franke till NVP.

Hon överlämnade namnlistan med en vädjan:

– Vi hoppas på en fortsatt dialog och att ni bordlägger beslutet att lägga ner årkurs 6-9 på ö-skolorna, sa Nadja Franke.

På plats var även företagaren och föräldern Pernilla Alexandersson, som engagerat sig i Facebookgruppen rädda Värmdös förskolor och skolor, som stöttar ö-skolorna. De har bildat åtta arbetsgrupper för att fördela arbetet. Hon överlämnade en faktura på sammanlagt drygt 1,1 miljoner till Deshira Flankör, för det arbete föräldrarna i gruppen lagt ner under den gångna veckan för att rädda ö-skolorna och Värmdös förskolor och skolor som hotas av nedläggning och sammanslagningar.

– Jag blev väldigt berörd när jag pratade med Calle Hamacher, lanthandlare på Runmarö som har fem anställda. Jag har förstått att han inte kommer att kunna ha året-runt-öppet på samma sätt, och att om skolan stänger helt så kommer han att behöva stänga sin butik helt under höst och vinter, sa hon bland annat.

Parallellt lanserades även företagarinitiativet "Värmdöandan" på Instagram och Facebook, ett nätverk med företagare i Värmdö och i skärgården som också engagerat sig i frågan om omorganisationen av Värmdös skolor.

– Vi startar intitiativet för att vi tycker det finns en Värmdöanda. Vi kan fixa allt bara vi vet var problemet är. Snälla börja om, det här påverkar vår vardag, sa Pernilla Alexandersson i ett känsloladdat inlägg till politikerna.

Deshira Flankör sa att hon brinner lika mycket som föräldrarna för skolan och småföretagen.

– Vi måste sortera i frågan. Företagandet och näringslivet byggger på om det finns folk, och om det finns bostäder och skolor. Förslaget som utbildningsnämnden tagit fram innebär att man hittat en lösning för ö-skolornas årskurs F-5. Vi engagerar oss för att skapa möjligheter att bo i skärgården, men att göra avkall på utbildningsuppdraget är jättesvårt, sa hon bland annat.

Cecilia Lindberg ville veta om alla som skrivit på namnlistan var Värmdöbor och sa att hon blivit kontaktad av "en handfull" föräldrar som är positiva till förslaget. Hon betonade att man haft en lång process före beslut ska tas, och att bakgrunden är Skolinspektionens uppdrag att lösa organisationen och fullmäktiges uppdrag att utreda Skärgårdsskolan utifrån kvalitet.

– Vi har haft en otroligt gedigen process med skärgårdsskolan, med digitala enkäter, vi har åkt ut till varje ö och haft dialog med vårdnadshavare, barn och elever, och anställda. Men vi har inte haft samtal med företagare, det ligger inte i vårt uppdrag, sa hon.

Under mötet uppstod en diskussion med föräldrarna, som stundtals hettade till.

– Jag är trygg i den process och arbete som varit under året och som landat i ett förslag till beslut som ska upp i utbildningsnämnden. Jag har full respekt för när det blir förändringar att man blir upprörd och orolig som förälder. Mitt ansvar är barnen, och för mig är det inte okej att några barn offras för en annan fråga, sa Cecilia Lindberg under mötet.

Mötet pågick under drygt 30 minuter, innan Deshira Flankör och Cecilia Lindberg tackade för samtalet och fortsatte med intervjuer med media.

– Jag är glad för att vi fick tid att prata med dem, och så länge. Men jag är dock inte så säker på att de lyssnar på oss, sa Nadja Franke efter mötet.

Även Pernilla Alexandersson tror det blir en utmaning att få politikerna att tänka om.
– Jag säger som jag säger till mina barn; vi förlåter dem om de börjar om.

Beslut om ö-skolorna tas i morgon. Enligt Cecilia Lindberg kommer man att föra frågan till högre instans.

– Vi har beslutat att frågan ska tas till kommunfullmäktige. Vi väljer att göra det även om vi har mandat att ta frågan i utbildningsnämnden, sa hon efter mötet.


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x