Debatt Publicerad 13:55, 03 augusti 2020

• Majoriteten vill hellre se en halvstor multihall än att hitta en ny plats, skriver MP i en debattartikel • "Dags att tänka om och tänka rätt"

Fisksätraborna var en röst i kommunfullmäktige från att få en simhall. Istället placerades den på en annan plats i Saltsjöbaden, med så mjuk sjöbotten att ingen vill bygga där. Fisksätra lovades då en stor multihall med utökad kapacitet för många populära sporter.

Platsen som valdes för hallen har dock flera tydliga problem som borde kunnat upptäckas tidigt. Det handlar om fornminnen och viktiga ekar men framförallt om en bergig plats där kommunen skulle behöva betala uppåt 40 miljoner för att spränga och förbereda marken. Detta för en hall som ska kosta 20 miljoner.

När problemen tidigare i år trots allt ”upptäcktes” så valde majoriteten att ”ändra inriktningen” på hallen och göra den betydligt mindre. Det innebär en multihall som inte blir så ”multi” eftersom den inte längre kan användas till alla de sporter den var tänkt för. Basket och innebandy faller exempelvis bort.

Om saker fungerade i kommunen skulle fritidsnämnden avgöra behovet av nya sport- och fritidsanläggningar och kommunstyrelsen hitta lämpliga platser. Här har Kommunstyrelsen hittat en tydligt olämplig plats och majoriteten i Fritidsnämnden sänkt ambitionerna för Fisksätra, trots att behovet kvarstår.

Miljöpartiet anser att tiden har kommit för att tänka om och tänka rätt kring placeringen av både simhallen och multihallen. Det bästa vore om simhallen kunde placeras i Fisksätra med alla de fördelar för integration, jämställdhet och områdets utveckling som kommunens egen utredning visade. Det näst bästa vore om en annan plats kunde hittas för multihallen i Fisksätra, där en fullstor hall kunde byggas utan större sprängningsarbeten.

Nacka är bergigt och delvis svårbebyggt. Det blir alltså än viktigare att placeringsbeslut fattas baserat på gedigna underlag där varken berg eller sjöbotten kommer som överraskningar. Nacka måste bli bättre på att undersöka platser i förväg, annars blir det här inte sista gången vi står inför valet mellan kraftiga fördyrningar och förseningar eller sänkta ambitioner.

Henrik Hermansson, MP, ledamot i fritidsnämnden

Bo Nilsson, MP, ersättare i fritidsnämnden

Sidney Holm, MP, oppositionsråd

Lisskulla Zayane, MP, gruppledare


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x