"Planering och politisk vilja behövs"

Insändare Publicerad 09:11, 12 juli 2020

• "Jag tror att du tänker på att ordet plan nog är något kommunistiskt eller socialistiskt och då är det fult och fel", skriver insändarskribenten i en replik till Oliver Rykatkin, M

Rykatkin menar att även om det finns ett kommunalt bostads-bolag så byggs det inte fler bostäder. Det är sant. Ett kommunalt bostadsbolag måste styras, det är ett politiskt redskap i den kommunala bostadspolitiken för att långsiktigt få ordning på bostadsbyggandet. Men för att veta hur många bostäder som ska byggas behöver man också ta reda på planeringsförutsättningarna, det vill säga hur många som beräknas flytta in och ut, hur många i vilka åldrar som bor i kommunen, hur många barn som börjar i förskola respektive skola, hur många som går ut gymnasiet och behöver bostad, var det behöver byggas ny förskola och eller skola, var man kan lägga ner dito, hur många äldre som kan behöva flytta till ett äldreboende under en femårsperiod med mera.

Att politiker i en kommun försöker hålla reda på sådana frågor kallar Rykatkin för ”gammal socialism”. Men vad menar du med ”gammal socialism?” Jag tror att du, Rykatkin, tänker på att ordet plan nog är något kommunistiskt eller socialistiskt och då är det fult och fel. 
Människor planerar sina liv, sin semester, sin vardag och mycket annat. Orden plan och planering är viktiga redskap för att ett samhälle på alla nivåer ska hålla ihop och människor få likvärdig levnadsstandard. Även till exempel en skofabrikör måste ha en planering av hur många skor av olika modeller och storlekar som det finns en marknad för och som bör tillverkas. Det går inte att tillverka skor och annat på måfå lite hipp som happ. Det mesta i ett samhälle måste planeras för att samhället ska fungera någorlunda. Och det har inget med socialism att göra! 

Det är häpnadsväckande att en ledamot i kommunfullmäktige, en person som deltar i fattandet av avgörande beslut om kommunens framtid så öppet blottar sin okunskap om vad planering av bostadsbyggandet skulle kunna föra med sig för positiva möjligheter, en planering som inte har ett -skvatt med socialism att göra. Utan planering -eller med dålig planering uppstår ryckighet i verksamheter som drabbar samhällen och kommuninvånarna negativt. Utan mark har man heller ingen makt över bostadsbyggandet. I en borgerlig kommun gör ett kommunalt bostadsbolag inte någon nämnvärd nytta. Man vill handla fritt och tror att efterfrågan löser alla problem. I en kommun där också politikermajoriteten tror på ett kommunalt bostadsbolag har ett sådant också stor positiv betydelse för kommunens framtid. Rykatkin har rätt, ett kommunalt bostadsbolag är ingen garanti för att det byggs, det har där-emot den politiska viljan.

Mia Maria Rosenqvist
Samhällsintresserad, Saltsjöbaden

 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x