Debatt Publicerad 13:58, 20 juli 2020

• "Litet organisation — det somliga vill kalla byråkrati — kanske inte hade skadat", skriver Jan-O. Landqvist i en replik till Jasmin Farid, M, om det framtida kulturhuset

Svar till Jasmin Farid, M, om ordning och reda i kulturpolitiken.

Ja, mycket ska man tåla efter att ha ifrågasatt hur Jasmin Farid, som ansvarig kulturpolitiker i Värmdö, kan avsäga sig ett förslag från den politiska oppositionen om att hennes egen nämnd bör fatta rodret vid planeringen av ett nytt kulturhus i Gustavsberg. Detta framfört av undertecknad i NVP nummer 20 med påpekandet att planering och huvudmannaskap för ett kulturhus åligger kulturförvaltningen medan ansvarig nämnd — den som Jasmin Farid leder — är den som ska ge uppdraget och direktiven till förvaltningen. Ett ansvar som vederbörande alltså inte är intresserad av att ta på sig. 

På detta ger nämndens ordförande svar på tal i NVP den 2 juni. Med en svepande inledning om en ”kreativ mångfald”, fri från ”regler … och politiska pekpinnar” (socialdemokratiska får man förmoda) så sägs vi nu vara ”ett steg närmare att realisera … den gamla fabriken som … ett kulturellt, historiskt … hamnområde” utan sådana fördröjningar som oppositionens ”byråkratiska system” som skulle ”hindra dem från att komma i mål”. Hon avslutar med att ”S träiga kulturpolitik …  dödar kulturen”, i motsats till den ”utmanande kraft” som den politiska ledningen står för i dag. Jo, man tackar. Inte ett ord om sakfrågan, bara allmänna floskulösa utgjutelser, till intet förpliktigande. Inget om respekt för andras åsikter och förslag, det somliga kallar demokrati.

Bästa Jasmin Farid, du är relativt ny på posten och ska inte lastas för allt som dina företrädare har försummat eller fördröjt. Framför allt sådant som ni INTE har tagit itu med eller anammat. Just alla de kreativa idéer och förslag som ni har tagit död på (du kan få en lista eftersom utrymmet här inte medger en genomgång). Det mest flagranta är just det planerade kulturhuset i den före detta ”ugnshallen” i porslinsfabriken. Jag kan visa dig ett klipp ur ett tidigare nummer ur den tidning som du nu läser, där din företrädare på den post som du har tagit över, representerande samma politiska konstellation som har haft makten i Värmdö i snart femton år, där han under rubriken Fabriken kan bli kulturhus strör en mängd optimistiska löften omkring sig. Där slutklämmen lyder att ”redan till hösten 2013 vill han starta inflyttningen till det som kan bli Värmdös nya kulturcentrum”. Detta kan ske så ”oerhört snabbt därför att så mycket redan är klart”. Det är nu sju år försenat! Sju år som med stor sannolikhet kommer att bli tio. Litet organisation — det somliga vill kalla byråkrati — kanske inte hade skadat.

Nu är er, de borgerligas lösning att sälja fastigheten för att låta någon annan förverkliga idén om kulturhuset. Så långt räckte alltså den dynamik, kreativitet, resultatstyrning, utmanande kraft och de breddade styrmodeller som Jasmin Farid säger sig stå för. Vad ”kreativt” Jasmin. Att sälja och låta någon annan göra det som aldrig blev gjort. Och vilken lysande ”styrmodell”! 

Jan-O. Landqvist, Gustavsberg