"Skuru IP riskerar bli nytt Boovallen"

FOTO: JALMAR CARLSON
Sport Publicerad 14:42, 04 juni 2020

• Bäddat för konflikt när konstgräs läggs  

Omläggningen från naturgräs till konstgräs på Skuru IP har retat upp grannarna, som drar paralleller till bullerstriden vid Boovallen.
– Så här är det i en kommun där behovet av idrottsytor växer, säger kultur- och fritidsdirektören Anders Mebius.

Beslutet att lägga om gamla Skuru IP:s gräsmatta från natur- till konstgräs är inte nytt. Men eftersom det tagit tid att genomföra, och upphandling av konstgräs krånglat, har arbetet satts igång nu sent i vår.

Protesterna från de närboende, som i Skuru IP:s fall bor riktigt nära idrottsplatsen eftersom Kristinedalsvägen och Sportvägen går precis intill staketet, har inte låtit inte vänta på sig.

I ett brev till kommunen dras paralleller till Boovallen, där bullerfrågan är uppe i högsta instans:

”Med tanke på all problematik det varit med missnöjda hushåll kring Boovallen finns stor risk att det kommer bli ännu värre vid Skuru IP. Här ligger hus och radhuslängor i direkt anslutning till planen …”.

På onsdagen mötte Anders Mebius några av grannarna på plats.

– Så här är det när man bor i en kommun som växer och behovet av idrottsytor växer. Konstgräs gör att man kan utnyttja fotbollsplanen 300 – 400 procent mer, säger Anders Mebius, som känner igen diskussionerna från Boovallen.

De boende har i brevet till kommunen ifrågasatt konstgräsbytet i några punkter. De menar att parkeringsfrågan och trafiksäkerheten är inte löst och att ljudnivån riskerar bli hög framför allt då spelsäsongen förlängs. Dessutom, framhåller grannarna, kommer belysningen kvällstid att störa eftersom husen ligger så nära. De boende ifrågasätter även om barn och unga fotbollsspelare verkligen efterfrågar konstgräs, och om det är miljömässigt motiverat.

Eftersom hela idén med att lägga om till konstgräs innebär mycket mer nyttjande av planen kommer närområdets karaktär att ändras, skriver de boende vidare. Inte minst när det gäller trafiken till och från träningar och matcher.

När Nackas IP:s konstgräs lades om för något år sedan användes Skuru IP som ersättningsplan, och det blev tidvis kaotiskt med felparkerade bilar runt om Skuru IP.

– Vi har tittat på parkeringsfrågan, och har nog en lösning på den, säger Anders Mebius. Bland annat ska parkeringen vid klubbhuset bli besöksparkering på max fyra timmar. Och vi har en annan plats också som går att utnyttja.

Skuru IP:s öppettider ska bli samma som för Boovallen: Till 21.30 på vardagar och till 17 på helger.


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x