Avslag för nya förslag om fotbollstältet

Fotbollstältet på Nacka IP. FOTO: JENNY FREJING
Sport Publicerad 10:01, 03 juni 2020

• Nej till politikerinitiativ om enklare tält

Ella Tegsten, S, föreslog i ett politikeriniativ att utreda möjligheten till ett enklare fotbollstält på Nacka IP, som kan monteras upp och ner. Hon ville även uppdatera fritidsnämndens delegationsordning så att alla ärenden om fotbollstältet beslutas av fritidsnämnden. Men initiativet har nu avslagits av fritidsnämnden. 

Nämnden beslutade i februari 2020 att det nuvarande tältet ska stå kvar uppställt på Nacka IP till och med 1 april 2021. Dagens placering är tillfällig då hela området kring Järlahöjden är ett exploateringsområde och det pågår ett arbete med att identifiera en alternativ placering.

Fritidsnämnden har även tidigare avslagit ett förslag om att ändra delegationsordningen så att alla beslut om tältet ska fattas av nämnden, och inte av kommunstyrelsen. 


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x