Nacka Publicerad 07:51, 02 juni 2020

• Hygienrutiner och ryktesspridning i fokus • ”Bra om vi hade fått prata om hur man förebygger stress”

Att tvätta händerna med förbundna ögon kan vara en ögonöppnare.
Hittills har 500 ur vård- och omsorgspersonalen i Nacka fått den insikten under kommunens covidutbildning.
– Det var en bra övning för att se hur det går om man inte är noggrann med handhygienen, säger Hayat Hassan, en av deltagarna.

Allt ska bli svart, för att det ska vara rent. Idén med att blunda, tvätta sina plasthandskeklädda händer med skokräm och få dem helt svarta är enkel — men samtidigt svår.
– Det är en bra övning, man får klart för sig hur noga man måste vara, säger utbildaren Caroline Kumhala, sjuksköterska och tidigare verksamhetschef.

När coronapandemin accelererade i våras tog äldre-enheten i Nacka kommun beslut om att ha egna kurser för att repetera hygienrutiner, diskutera problem, skyldigheter och möjlig-heter, testa skyddsutrustning och lära sig att inte lyssna på rykten. Lokalen fanns, likaså utbildare. Och även intresset från personal, från både kommunala och privata utförare. 

Sedan en månad tillbaka hålls utbildningen, två gånger per dag på Forum-skrapans femtonde våning. Hittills har 500 personer, en klar majoritet kvinnor, deltagit.
– Det är jättebra att vi fick kunskap i den basala hygienen för att förebygga smittspridning, säger deltagaren Hayat Hassan och fortsätter:
– Upplägget på utbildningen var bra. Det enda som möjligen saknades var en diskussion om hur stressen i arbetet påverkar den basala hygienen. Det hade varit bra att prata om hur man ska före-bygga stress som nya arbetssätt ändå medför.
Finns det en oro ute i verksamheten för att bli smittad, och för att själv smitta andra?
– Inte i vår verksamhet, Nacka seniorcenter. Så länge vi i verksamheten förebygger smittspridning känner jag ingen oro. Som personal är det viktigt att följa rutiner och riktlinjer. Det ansvaret måste varje medarbetare ta, säger Hayat Hassan.

Ditte Waldton, undersköterska och utbildare, tycker att det är värdefullt att olika yrkesgrupper får träffas.
– Diskussionerna är berikande för de olika grupperna, vi har utbyte av varandra, säger hon.

Utbildningen, som ska minska oro, öka trygghet och ge ökade kunskaper kring covid-19, ska fortsätta juni ut.
Att agera utifrån fakta, inte känsla, är något som Caroline Kumhala poängterar:
– Vi måste arbeta efter vad myndigheterna säger, inte efter vad man hör på sociala medier, det är sådant vi diskuterar med alla grupperna, säger hon.
Går det att se någon effekt på utbildningen, så här direkt?
– Nej, det vågar vi inte säga. Men det förtydligar rutinerna. Vi har fått bra respons och man upplever ökad trygghet ute i verksamheterna.

Smittade och avlidna i Nacka och Värmdö

Nacka

Konstaterat smittade: 488 (föregående vecka: 451)
Smittade per 10 000 invånare: 46
Avlidna: 71 (föregående vecka: 62)

Värmdö

Konstaterat smittade: 192 (föregående vecka: 180)
Smittade per 10 000 invånare: 43
Avlidna: 25 (föregående vecka: 23)

Redovisningen är framtagen för inrapporterat antal avlidna fram till midnatt 24–25 maj.


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x