Debatt Publicerad 11:47, 30 maj 2020

• Svar på ”Märkligt att avsäga sig ansvar för kulturhus”, av Jan-O. Landqvist i NVP den 12 maj.

Kulturen brukar hyllas som dynamisk, utmanande och fri, där mångfald och kreativitet kan prägla samhällets utveckling. Men hur fri från regler, rekommendationer och politiska pekpinnar är egentligen kulturen?

Det är glädjande att vi äntligen har kommit vidare med processen kring Porslinsfabriken. Vi är ett steg närmare att realisera visionen om den gamla fabriken som navet i ett kulturellt, historiskt och levande hamnområde. Vi har länge varit måna om att vi behöver gå vidare med förverkligandet av kulturhuset. S initiativ om att göra kultur- och fritidsnämnden till remissinstans hade inneburit en ytterligare fördröjning med att kunna realisera visionen om hamnen.
Viktigt att påpeka är att kommunorganisationen är organiserad inom en och samma förvaltning. Förslaget som presenterades var enbart regelstyrt, vilket skapar ytterligare ett stuprörstänk i den kommunala organisationen. Vi behöver komma ifrån det. 

I Majoritet för Värmdös arbete ska offentlig förvaltning vara resultatstyrd, icke enbart regelstyrd. Frågan vi ställer oss är varför socialdemokratin ägnar sig alltmer tid åt att mata växande byråkratiska system och strävar efter fler ”beslutslager” i organisationen. Ett överskott av styrmodeller och regelkrångel försvårar verksamheters förmåga att växa och utvecklas. Det förlänger processer och hindrar dem från att komma i mål. S träiga kulturpolitik lägger sin kraft på det byråkratiska ramverket kring kulturen, och inte på dess innehåll. Byråkratin dödar kulturen och det enda sättet att göra sig av med den är att lösa upp den eller, som i senaste kommunfullmäktige, stoppa den genom att avslå förslaget.

I ett samhälle som kanske mer än någonsin är beroende av idéer och handlingskraft kan byråkratiseringen därför visa sig vara ett mycket skadligt spel. Ska kulturen verka som en fri och utmanande kraft i Värmdö kommun, behöver vi sluta bredda styrmodeller och minska byråkratin.