Insändare Publicerad 12:29, 13 maj 2020

• "Man har styrt kommunen i snart femton år och haft åtskilliga av dem på sig för att förverkliga idén", skriver insändarskribenten om politikernas resonemang om Värmdös nya kulturhus

 

Jag tog del av debatten i Värmdö kommunfullmäktige onsdagen den 29 april, och då ärendet som rör planerad försäljning av Porslinsfabriken i Gustavsberg. 
Diskuterad sedan många år med krångliga turer och åtskilliga nedplöjda miljoner av våra gemensamma skattepengar i avsikt att omvandla byggnaden till ett nytt kulturhus. 

Detta gäller fortfarande men nu i avsikt att sälja den av kommunen ägda byggnaden till hågad privat aktör. Planen är sedan att kommunen ska hyra hittills ospecificerade ytor och till okända kostnader!
Det må väl vara hänt, även om jag hajar till inför återkommande beklaganden när den politiska (M)ajoriteten ondgör sig över att det har dragit ut på tiden. Kan då bara konstatera att man har styrt kommunen i snart femton år och haft åtskilliga av dem på sig för att förverkliga idén.

Mer uppseendeväckande var emellertid svaret på ett förslag från den socialdemokratiska oppositionen om att nämnden skall utgöra remissinstans i processen och vara huvudman för kulturhusprojektet. 
På detta yrkade ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Jasmin Farid, M, avslag vilket naturligtvis också kom att ingå i beslutet!
För undertecknad, som en gång innehaft ordföranderollen (men då i en renodlad kulturnämnd!) framstår detta avslagsyrkande som märkligt, milt uttryckt. Eftersom det torde vara självklart att planering och huvudmannaskap för ett kulturhus åligger kulturförvaltningen medan en politiskt tillsatt nämnd är den som ger uppdraget till samma nämnd.  

Med sitt avslag av oppositionens förslag har den ytterst ansvariga för kulturverksamheten i Värmdö kommun avsagt sig detta uppdrag och därmed ansvaret. Ack ja …

Jan-O. Landqvist
Gustavsberg


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x