Värmdö Publicerad 11:18, 25 maj 2020

• Grupperna läggs ner till 2025 • Nya grupper startar på Brunn i höst

Kullsvedsskolans autismgrupper läggs ner till 2025. De elever med autism som riskerade att flyttas får gå klart grundskolan i Kullsvedsskolan. Samtidigt startar i höst nya undervisningsgrupper på Brunns skola för elever med autismdiagnos.

Kullsvedsskolans kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, KSU-grupper, för elever på autismspektrat föreslogs, som NVP berättat, tidigare i år att flyttas till Brunns skola. Förslaget väckte stor oro bland föräldrar. Tre klasser och cirka 24 barn berördes.

Nu svänger Majoritet för Värmdö. Lösningen som politikerna går vidare med är att man successivt genomför en utfasning av organisationen på Kullsvedsskolan och samtidigt bygger upp en parallell organisation på Brunns skola.

– Vi har hittat ett bra alternativ där vi tar hänsyn till elevernas och de berördas synpunkter och låter dem gå klart sin skolgång på Kullsvedsskolan samtidigt som vi bygger upp en långsiktig organisation på Brunns skola, säger Cecilia Lindberg, M, utbildningsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär att de elever som i dag är placerade i KSU-grupperna på Kullsvedskolan ska få gå klart grundskolan där. Inför läsåret 2020/2021 går 14 elever i årskurs 5-9 i KSU-grupperna. Enligt majoriteten ska inga elever behöva flytta om de inte själva väljer det. Till 2025 ska autismgrupperna ha lagts ner.

Samtidigt byggs en parallell organisation upp på Brunns skola för nya grupper för elever med diagnos autism i årskurs 1-4, med start läsåret 2020/2021. De nya grupperna på Brunn ska utökas i takt med utfasningen på Kullsvedsskolan för att kunna ta emot elever i årskurs 1-9 senast läsåret 2025/2026.

Utfasningen från Kullsvedsskolan kommer att pågå fram till 2025 då den sista årskursen slutar på Kullsvedsskolan och hela organisationen ska vara färdigutvecklad på Brunns skola.

Anna Brandström, ordförande i Kullsvedsskolans föräldraförening är kritisk till nedläggningen av grupperna på skolan.

– Vi tycker att det är mycket bra att man tagit sitt förnuft till fånga och inte flyttar barn som redan går i Kullsvedsskolan, men vi anser att det är katastrof att lägga ner KSU-grupperna i Kullsvedsskolan samtidigt som man inte har förstått komplexiteten i den nya verksamheten som ska startas i Brunn, säger hon och fortsätter:

– Dessutom anser vi att vi inte har varit med i någon samverkan. Vi har fått presentera våra synpunkter för politiker, och vi har lämnat över vårt material till tjänstemännen, dock inte utredaren. Men våra synpunkter är inte citerade korrekt i utredningen, och man har heller inte tagit till sig vår kunskap på ett bra sätt.

Även S är oroade för eleverna.

– Att M menar att verksamheten i Brunn ska byggas upp inom befintlig budget är oroande. Jag är rädd att man underskattar den kompetens och resurser som behövs för att bygga upp en väl fungerande verksamhet för dessa barn. Det är bara en av många konsekvenser som inte belysts tillräckligt noga, säger Julia Ekedahl-Lotoft, S, andre vice ordförande i nämnden.

 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x